Archiv akcí SPV

36. tematická konference – program

Předsedající:
MUDr. Petr Tláskal, CSc., Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

9:40-10:00
MUDr. Petr Tláskal: CSc., Aktivity Společnosti pro výživu, úvod do problematiky. Společnost pro výživu

10:00-10:20
MUDr. Viera Šedivá: Novinky v legislativě vztahující se k výživě, MZe ČR

10:20-10:40
Ing. Jitka Götzová: Činnost MZe v oblasti podpory zdravého životního stylu , MZe ČR

10:40-11:00 – Přestávka

11:00-11:20
MUDr. A. Šteflová, Ph.D.: Zdravá výživa z pohledu WHO a zdravotnických organizací, Kancelář WHO v ČR

11:20-11:40
Ing. Miroslav Koberna, CSc.: Cíle potravinářského průmyslu ve vztahu ke zdravé výživě, PK ČR

11:40-12:00
Doc. MUDr. D. Mullerová, Ph.D.: Současný stav programu zdraví 2020, Lékařská fakulta UK v Plzni

12:00-12:20
Prof. Ing. J. Dostálová, CSc.: Přehled problematických mikronutrientů a jejich výskyt v potravinách, VŠCHT Praha

12:20-12:50 – Oběd

12:50-13:10
Prof. MUDr. Z. Zadák, CSc.: Význam sodíku a vápníku ve výživě – zdravotní benefity a rizika, Lékařská fakulta UK Hradec Králové

13:10-13:30
MUDr. P. Tláskal, CSc.: Spotřeba soli, příjem vápníku a vitamínu D – z výsledků studií napříč populacemi, FN Motol

13.30-13:50
Prof. MUDr. V. Adámková, CSc.: Výskyt hypertenze v ČR a její rizika, IKEM Praha

13:50-14:10
MUDr. J. Čepová, Ph.D., MBA, MUDr. B. Hanychová: Osteoporóza v ČR – výskyt a prevence, FN Motol

14:10- 14:30
Ing. M. Staněk: Závazky Nestlé ve vztahu k obsahu živin v potravinách, Nestlé Česko

14:30-14:50
Ing. Pavel Mikoška, Ph.D.: Odpovědnost společnosti Ahold ve vztahu k výživové hodnotě potravin, Ahold ČR

14:50-15:00 – Přestávka

15:00-15:20
Ing. Martin Kubík: legislativní rámec a kontrola obsahu živin v potravinách, SZPI

15:20-15:40
Ing. Jiří Kopáček: Mléko jako zdroj vápníku a možnosti fortifikace mléčných výrobků, ČMSM

15:40-16:00
Ing. Rudolf Ševčík, Ph.D., Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.: Možnosti náhrady sodíku v potravinách, VŠCHT Praha

16:00–16:20
Doc. Ing. Jiří Brát, CSc.: Jak spotřebitel sleduje problematiku rizikových živin, vnímá její důležitost a rozumí jí. Vím, co jím a piju.

16:20 Závěr konference