Archiv akcí SPV

36. tematická konference – organizační pokyny

1. Termín konání: 29.1.2015.

2. Místo konání: Konferenční sál SVSCR, Slezská ul.100/7, Praha 2

3. Odborné zajištění: ing. J. Pivoňka a MUDr. Petr Tláskal, CSc.

4. Organizační zajištění: Společnost pro výživu, o.s. a její servisní organizace výživaservis , Slezská 32, 120 00 Praha 2, telefon: 267 311 280, fax: 271 732 669, e-mail: vyziva.spv@volny.cz

5. Vložné: Účast na programu – 1 500,- Kč
V ceně vložného 1500,- Kč je občerstvení a oběd formou studeného bufetu

6. Závaznou přihlášku s potvrzením o zaplacení účastnického poplatku je třeba zaslat na adresu výživaservis s.r.o., Slezská 32, 120 00 Praha 2, nejpozději do 23. 1. 2015 nebo platbou na místě (vhodná je včasná rezervace).

7. Poplatek uhraďte převodním příkazem z účtu plátce na účet výživaservis s.r.o. u KB v Praze 1, číslo účtu pro plat. styk z jiné banky 19-2773480287/0100 pro plat. styk s KB 192773480287/0100

výživaservis s.r.o., Slezská 32, 120 00 Praha
je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 94384 a je plátcem DPH.
IČ = 27075061, DIČ = CZ 27075061