Archiv akcí SPV

34. tématická konference – program

Potravinářské mýty a kvalita potravin, 14. února 2012

Program

Zahájení (9.00)

MUDr. Petr Tláskal, CSc., předseda Společnosti pro výživu

Moderátoři:

Ing. Dana Gabrovská, Ph.D., Ing. Ctibor Perlín, CSc., VÚPP, v.v.i.

Blok KVALITA POTRAVIN NA ČESKÉM TRHU (9.15 –12.00)

Ing. Olga Štiková, ÚZEI
Spotřebitelské hodnocení kvality potravin v ČR 

Ing. Petr Baudyš, Ing. Olga Krejčová, Tesco
Péče o jakost potravin v řetězci Tesco 

Dana Kinclová, Globus
Péče o jakost masných výrobků v řetězci Globus 

Ing. Zdeněk Hladík, Vitana
Konvenience v 3. tisíciletí 

Ing. Martin Klofanda, Kofola
Kvalita – společný jmenovatel tradičních i nových značek v našem portfoliu 

Ing. Jindřich Pokora, Ústřední inspektorát SZPI, Brno
Ústřední kontrola kvality potravin 

MUDr. Jan Vavrečka, VŠE Praha
Klamavé obchodní praktiky a mediální desinterpretace 

Přestávka na občerstvení (12.00 – 12.45) 

Blok POTRAVINOVÉ MÝTY A JAK SE JIM BRÁNIT (12.45 – 15.30) 

Ing. Ctibor Perlín, CSc., VÚPP, v.v.i.
Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., VŠCHT Praha
Úvod do potravinářské mytologie 

Prof. Ing. Josef Příhoda, CSc., VŠCHT Praha
Kvalita a mýty v oblasti cereálních výrobků 

Prof. Ing. Jana Čopíková, CSc., VŠCHT Praha
Kvalita a mýty v oblasti cukrovinek  

Doc, Ing. Ladislav Steinhauser, CSc., VFU Brno
Kvalita a mýty v oblasti masa a masných výrobků 

Ing. Jiří Kopáček, CSc., Českomoravský svaz mlékárenský
Kvalita a mýty v oblasti mléka a mléčných výrobků 

Doc. Ing. Ladislav Chládek, CSc., ČZU v Praze
Kvalita a mýty v oblasti pivovarsko-sladařském 

Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., VŠCHT Praha
Kvalita a mýty v oblasti rostlinných jedlých tuků a olejů 

Ing. Libor Dupal, Svaz na ochranu zákazníků
Spotřebitelé a jejich reakce na potravinové mýty 

Závěrečná diskuse (15.30 – 16.00)

Závěr konference (16.00)