Archiv akcí ČR

23. konference Zdraví a životní prostředí

Termín akce:
2. – 4. října 2018

Místo konání:
Praha
SZÚ Praha
Šrobárova 48, Praha 10

Určeno pro pracovníky ZÚ, KHS, státní správy a samosprávy a pracovníky lékařských fakult.

Odborný garant:
MUDr. Růžena Kubínová, Ústředí monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva, SZÚ Praha

Vedoucí akce:
MUDr. Růžena Kubínová, Ústředí monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva, SZÚ Praha

Další informace:
http://www.szu.cz/kalendar/23-konference-zdravi-a-zivotni-prostredi