Vzdělávání ředitelů a učitelů základních škol v oblasti zdravé výživy, bezpečnosti potravin a veřejného zdraví, za účelem začlenění zmíněných témat do učebních osnov

Ministerstvo Zemědělství
Tento projekt je podpořen dotací poskytnutou Ministerstvem zemědělství.

Cíl projektu

  • posílení vědomí zdravého životního stylu a bezpečnosti potravin u žáků
  • doplnění výuky metodami, které umožňují větší kooperaci mezi žáky a posilují motivaci k učení
  • možnost vzdělávat žáky mezipředmětově
  • pořádání vzdělávacích akcí pro učitele a ředitele ZŠ: odborný seminář s názvem VÝŽIVA PRO KAŽDÝ DEN
  • vytvoření vzdělávacího materiálu, který budou školy využívat zdarma bez zvyšování nákladů