Vzdělávání odborné a laické veřejnosti v oblasti výživy a veřejného zdraví

Ministerstvo Zemědělství
Tento projekt je podpořen dotací poskytnutou Ministerstvem zemědělství.

Cíl projektu

Zvýšení pozitivního vnímání bezpečnosti potravin a zdravé výživy, vzdělávání, osvěta a propagace v oblasti bezpečnosti potravin a veřejného zdraví.

Náplň

  • Zvýšení návštěvnosti webových stránek
  • Internetová poradna
  • Encyklopedie výživy
  • Články seznamující veřejnost s aktuálními poznatky z oblasti zdravé výživy a životního stylu
  • Video prezentace zaměřené na problematiku výživy, potravinářství, zdravého životního stylu
  • Vzdělávacích akce Společnosti (semináře, školení, kurzy, workshopy)
  • Informace o tuzemských i mezinárodních odborných akcích pořádaných mimo SPV