Palma olejná a palmový olej

Mýtus – Palmový olej je levný

Výrobci potravin údajně používají palmový olej hlavně kvůli jeho nízké ceně. To se opakuje téměř v každém článku o palmovém oleji. Palmový olej je však vyhledáván pro své specifické funkční vlastnosti. Vykazuje dobrou stabilitu při smažení a díky jeho pevnému skupenství plní v řadě potravin funkci strukturního tuku. Cena olejů je navíc proměnná. Závisí do značné míry na rovnováze nabídky a poptávky. Marketinkový rok 2015/2016 byl prvním rokem v řadě, kdy se celosvětová produkce palmového oleje nezvýšila, ale poklesla. Důvodem bylo sucho a neúroda v Asii. To se projevilo silným nárůstem ceny palmového oleje na počátku roku 2016. Palmový olej se přiblížil cenovému pásmu, kde se pohybují běžné oleje jako řepkový, sójový či slunečnicový. Ceny rovněž ovlivňuje i cena ropy. Řada výrobců, díky svým firemním závazkům ve vztahu k životnímu prostředí, poptává certifikovaný palmový olej z udržitelných zdrojů. Jeho cena bývá vyšší v závislosti na stupni certifikátu. Například certifikát s hmotnostní bilancí (Mass Balance) je dražší přibližně o 15-25 EUR/t a certifikát s oddělenou distribucí (Segregated) má cenu vyšší o 30-45 EUR/t. Palmový olej bývá často zpracován frakcionací, kdy se fyzikálním procesem (zahřátím nad bod tání a zchlazením) tuk rozdělí na dvě fáze s odlišnými vlastnostmi. Tento proces se může opakovat i dvakrát. Technologické náklady na tento proces jsou přibližně 15-20 EUR/t. V praxi to znamená, že pokud výrobce potravin nakupuje určitou frakci palmového oleje s certifikátem Segregated, může být cena i vyšší než u jiných olejů nebo přinejmenším srovnatelná. Navíc palmojádrový tuk, který může být ve složení potravin uveden podle evropské legislativy jako tuk palmový, patří k nejdražším. Jeho cena se pohybuje ve stejném cenovém pásmu jako kokosový tuk a bývá vyšší než jiné oleje. Po roce 2007, kdy došlo k nárůstu používání rostlinných olejů na výrobu biopaliv, se zvýšila cena všech olejů na trhu. Ve srovnání s rokem 2000 jsou nyní všechny oleje 2,5 až 3,5 krát dražší. Olejniny obecně díky svým vysokým výkupním cenám patří tudíž mezi atraktivní plodiny pro farmáře. Cena je tedy relativní a rozhodně není tím hlavním důvodem, proč je palmový olej používán při výrobě potravin.

Mýtus – Palmový olej neobsahuje žádné prospěšné látky

Palmový olej bývá nazýván levným zabijákem a často se objevují názory, že palmový olej neobsahuje žádné prospěšné látky. Negativní vliv palmového oleje na zdraví bývá přičítán hlavně obsahu nasycených mastných kyselin. V novinových článcích najdeme často srovnání, že palmový olej obsahuje sedminásobek nasycených mastných kyselin ve srovnání s řepkovým olejem. Palmový olej však má vyvážený poměr 50 % nasycených a 50 % nenasycených mastných kyselin. Obsah nasycených mastných kyselin je o něco vyšší než v sádle, které jich obsahuje okolo 45 %. Jiné tropické tuky mají obsah nasycených mastných kyselin ještě vyšší (kakaové máslo 60 %, kokosový tuk 90 %). I mléčný tuk má vyšší obsah nasycených mastných kyselin (66 %). Ve srovnání s těmito tuky působí palmový olej na hladinu krevních lipidů obdobně. Rozhodně nelze tvrdit, že by byl horší (někdy vychází ve srovnání i lépe) už vůbec ne, že by byl zabijákem. Veškeré tuky, které obsahují více než jednu třetinu nasycených mastných kyselin bychom měli konzumovat v omezené míře. To platí, jak pro palmový olej, tak i ostatní výše jmenované tuky.

Palmový olej má však vysoký obsah beta-karotenu, zhruba 15 x více než je v mrkvi. V rozvojových zemích je jedním z důsledků podvýživy nedostatek vitaminu A. U dětí tento deficit může způsobovat i slepotu. Beta-karoten je provitaminem A. Palmový olej tím, že představuje dostupnou surovinu, používanou v rozvojových zemích běžně na vaření, pomáhá zachraňovat zrak v nejchudších oblastech světa. Rafinací se beta-karoten ztrácí. Palmový olej má rovněž vysoký obsah antioxidantů – tokotrienolů, které v oleji zůstávají ve významném množství i po rafinaci.

Další zajímavé informace o palmě olejné:

Je pěstování palmy olejné jen zdrojem sociálních konfliktů?
Pěstování palmy olejné z hlediska vodního hospodářství
Výnosnost palmy olejné 
Používání chemických prostředků při pěstování palmy olejné

Zpracoval Doc. Ing. Jiří Brát, CSc. aktualizováno 11.11.2016