Útvar pro zahraniční kontakty

Doc. Ing. Aleš Horna, CSc.
prof. MUDr. M. Kunešová, CSc.