Redakční rada webu

MUDr. Pavel Otoupal, CSc.
MUDr. Václava Kunová
Doc. MUDr.Lubomír Kužela, DrSc.
Ing. Jan Pivoňka Ph.D.
MUDr. Petr Tláskal, CSc.
RNDr. Hana Zamrazilová, Ph.D.
Ing. Miroslava Suková