Rekapitulace přihlášky

Celkem k platbě za objednávku vč. DPH : 0,00 Kč

Plátce :


  
IČ:
Dič: :
Tel. : :
E-mail: :

Přidat dalšího účastníka (plátce zůstává stejný)

Odeslání přihlášky a objednávky služeb

Způsob platby:

Převodem z účtu plátce na účet výživaservis s.r.o. u KB Praha 1, č.ú. 19-2773480287/0100. Variabilní symbol naleznete v e-mailu potvrzujícím objednávku.
Pokud nedostanete potvrzující e-mail, prosíme informujte nás na adrese info@vyzivaspol.cz.
Platbu prosím uhraďte do 5 dnů.

Žádám o vystavení daňového dokladu:
  Ano
  Ne
Seznámil/a jsem se a souhlasím se Zásadami zpracování a ochrany osobních údajů.