Videozáznamy přednášek 2017

Ministerstvo Zemědělství
V roce 2017 je tato rubrika financována za podpory grantu Ministerstva zemědělství ,,Vzdělání a osvěta v oblasti bezpečnosti a kvality potravin, výživy a veřejného zdraví prostřednictvím moderního komunikačního média“.

Konference Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2017