Redakční rada Zpravodaje pro školní a dietní stravování

Složení redakční rady od 1.7.2015

Šéfredaktorka:
MVDr. Halina Matějová

Redakční rada:
Bc. Marieta Baliková – FN Motol, Praha
Ing. Jarmila Blattná, CSc. – Společnost pro výživu
Bc. Jana Bradová – Metodička školního stravování, Plzeňský kraj
Mgr. Veronika Suchodolová – Ústav ochrany a podpory zdraví, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Masarykův onkologický ústav, Brno
Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. – Vysoká škola chemicko-technologická, Praha
Michaela Hollerová – Metodička školního stravování Městská část Praha 4
Mgr. Petra Hýsková – Vojenská nemocnice, Praha
Mgr. Alexandra Košťálová – SZÚ, Praha
Ing. Olga Marinčáková – Metodička školního stravování Jihomoravský kraj, Krajská hygienická stanice, Brno
MVDr. Pavel Otoupal, CSc. – Společnost pro výživu
MUDr. Petr Tláskal, CSc. – FN Motol, Společnost pro výživu, Praha
Ing. Petra Zukalová – Společnost pro výživu
Mgr. Bc. Martina Daňková – nutriční terapeut, Praha
Olga Johanidesová – odborný referent OŠMS Kraje Vysočina