Zpravodaj pro školní a dietní stravování

Zpravodaj vznikl v 90. letech z iniciativy zaměstnankyň Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Evy Šulcové a Ing. Ludmily Věříšové. Z původního občasníku, který měl informovat školní jídelny o důležitých událostech a nových vyhláškách si rychle získal oblibu a od roku 1995 je v rozsahu 16 stran nedílnou součástí časopisu Výživa a potraviny.

Zpravodaj se zabývá tématy školního stravování. Redakce spolupracuje s ministerstvy, ústavy a odborníky na výživu, stravování, technologie atd. Často se také v časopise vydávají články, které přicházejí z praxe školního stravování, a jsou inspirací pro práci ostatních školních jídelen.

Zaměření článků

Mezi nosná témata článků tradičně patří:

  • předpisy k činnosti školních jídelen a jejich výklady
  • informace o výživě a stravování dětí
  • využití finančních prostředků na potraviny a sestava jídelníčků
  • kvalita potravin
  • technologie přípravy pokrmů a nápojů a receptury pokrmů
  • práce s informační systémy a programy
  • inovinky v technickém vybavení
  • zkušenosti z praxe pracovníků školního stravování

Informace pro autory

Autorem článku se může stát každý, kdo může našim čtenářům něco sdělit. Redakční rada článek posoudí z odborného hlediska, domluví se s autorem na případných změnách a na zveřejnění.
Rukopisy zasílejte na adresu: info@vyzivaspol.cz (sekretariát vydavatele Výživaservis, s.r.o).