Redakční rada časopisu Výživa a potraviny

Redakční rada se stará o odbornou kvalitu článků.

Složení redakční rady:

prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.
Ústav analýzy potravin a výživy, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
předsedkyně

doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.
Ústav výživy, 3. lékařská Fakulta Univerzity Karlovy v Praze
místopředsedkyně redakční rady

Mgr. Hana Masaříková
Společnost pro výživu
odpovědný redaktor

MUDr. Matej Kohutiar, Ph.D.
Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol

doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc.
Ústav ochrany a podpory zdraví, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.
Ústav technologie potravin, Agronomická fakulty, Mendelova univerzita v Brně

prof. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D.
Katedra kvality zemědělských produktů, Česká zemědělská univerzita v Praze

MUDr. Eva Kudlová, CSc.
Ústav hygieny a epidemiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

prof. MUDr. Marie Kunešová, CSc.
Endokrinologický ústav

MVDr. Halina Matějová
Ústav ochrany a podpory zdraví, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D.
Ústav konzervace potravin, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Ing. Olga Štiková
Ústav zemědělské ekonomiky a informací

MUDr. Darja Štundlová
Státní zdravotní ústav v Praze

Ing. Daniel Bureš, Ph.D.
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.