Inzerce

Časopis Společnosti pro výživu Výživa a potraviny se stálou přílohou Zpravodaj školního a dietní stravování vychází jako dvouměsíčník vždy cca 10. dne v lichém měsíci roku.

Náklad v průměru 3300 kusů, 95 % roční předplatné.

VYDAVATEL:
výživaservis s.r.o., IČ: 270 75 061
Opletalova 1417/25, Nové Město, 110 00 Praha 1

E-mail: info@vyzivaspol.cz redakce i inzerce

Kontakty na inzerci:
K. Toušková – 605 222 382, kamila.touskova@vyzivaspol.cz

 

Technické parametry časopisu

Velikost časopisu šířka 210 mm x výška 295 mm
Způsob tisku plnobarevný ofset
Periodicita 6 čísel ročně
Počet stran 48 a více
Rozlišení 300-400 DPI
Podklady pro inzerci formát PDF v tiskové podobě s ořezovými značkami

 

Harmonogram pro inzerci

podklady dle harmonogramu na adresu Vydavatele: Opletalova 1417/25, Nové Město, 110 00 Praha 1

Číslo Oznámení inzerce Dodání inzerce Dodání vklád. inzerce DO Expedice
1 18.1.2022 1.2.2023 17.2.2023 22.2.2023
2 15.3. 5.4. 21.4. 26.4.2023
3 17.5. 7.6. 23.6. 28.6.2023
4 12.7. 2.8. 18.8. 23.8.203
5 6.9. 27.9. 13.10. 18.10.2023
6 1.11. 22.11. 8.12. 13.12.2023
1/2024 10.1.2024 31.1.2024 16.2.2024 21.2.2024

Oznámení vkladu týden předem!