Inzerce

Časopis Společnosti pro výživu Výživa a potraviny se stálou přílohou Zpravodaj školního a dietní stravování vychází jako dvouměsíčník vždy cca 10. dne v lichém měsíci roku.

Náklad  v průměru 4100  kusů, 95 % roční předplatné

VYDAVATEL:
výživaservis s.r.o., IČ: 270 75 061
Opletalova 1417/25, Nové Město, 110 00 Praha 1

E-mail: info@vyzivaspol.cz redakce i inzerce

Kontakty na inzerci:
K. Toušková – 605 222 382, kamila.touskova@vyzivaspol.cz

 

Technické parametry časopisu

Velikost časopisu šířka 210 mm x výška 295 mm
Způsob tisku plnobarevný ofset
Periodicita 6 čísel ročně
Počet stran 48 a více
Rozlišení 300-400 DPI
Podklady pro inzerci na CD nosičích s barevným nátiskem (nemusí být chromalin)
formát PDF

 

Harmonogram pro inzerci

podklady dle harmonogramu na adresu Vydavatele: Opletalova 1417/25, Nové Město, 110 00 Praha 1

ČÍSLO OBJEDNÁVKA PODKLADY VKLADY EXPEDICE
1 16.12.2020 6.1.2021 22.1.2021 27.1.2021
2 10.2. 3.3. 19.3. 24.3.
3 14.4. 5.5. 21.5. 26.5.
4 14.7. 4.8. 20.8. 25.8.
5 8.9. 29.9. 15.10. 20.10.
6 27.10. 17.11. 3.12. 8.12.
1/2022 15.12.2021 5.1.2022 21.1.2022 26.1.2022

Oznámení vkladu týden předem!