Inzerce

Časopis Společnosti pro výživu Výživa a potraviny se stálou přílohou Zpravodaj školního a dietní stravování vychází jako dvouměsíčník vždy cca 10. dne v lichém měsíci roku.

Náklad  v průměru 4100  kusů, 95 % roční předplatné

VYDAVATEL:
výživaservis s.r.o., IČ: 270 75 061
Slezská 32, 120 00 Praha 2

E-mail: info@vyzivaspol.cz redakce i inzerce

Kontakty na inzerci:
K. Toušková – 605 222 382, kamila.touskova@vyzivaspol.cz

 

Technické parametry časopisu

Velikost časopisu šířka 210 mm x výška 295 mm
Způsob tisku plnobarevný ofset
Periodicita 6 čísel ročně
Počet stran 48 a více
Rozlišení 300-400 DPI
Podklady pro inzerci na CD nosičích s barevným nátiskem (nemusí být chromalin)
formát PDF

 

Harmonogram pro inzerci

podklady dle harmonogramu na adresu Vydavatele: Slezská 32, 120 00 Praha 2

ČÍSLO OBJEDNÁVKA PODKLADY VKLADY EXPEDICE
1 18.12.2019 9.1.2020 24.1.2020 29.1.2020
2 13.2. 4.3. 20.3. 25.3.
3 17.4. 6.5. 22.5. 27.5.
4 24.7. 5.8. 21.8. 26.8.
5 16.9. 23.9. 9.10. 14.10.
6 21.10. 11.11. 4.12. 9.12.
1/2021 12.12.2020 4.1.2021 22.1.2021 27.1.2021

Oznámení vkladu týden předem!