Inzerce

Časopis Společnosti pro výživu Výživa a potraviny se stálou přílohou Zpravodaj školního a dietní stravování vychází jako dvouměsíčník vždy cca 10. dne v lichém měsíci roku.

Náklad v průměru 3300 kusů, 95 % roční předplatné.

VYDAVATEL:
výživaservis s.r.o., IČ: 270 75 061
Opletalova 1417/25, Nové Město, 110 00 Praha 1

E-mail: info@vyzivaspol.cz redakce i inzerce

Kontakty na inzerci:
K. Toušková – 605 222 382, kamila.touskova@vyzivaspol.cz

 

Technické parametry časopisu

Velikost časopisu šířka 210 mm x výška 295 mm
Způsob tisku plnobarevný ofset
Periodicita 6 čísel ročně
Počet stran 48 a více
Rozlišení 300-400 DPI
Podklady pro inzerci formát PDF v tiskové podobě s ořezovými značkami

 

Harmonogram pro inzerci

podklady dle harmonogramu na adresu Vydavatele: Opletalova 1417/25, Nové Město, 110 00 Praha 1

Číslo Oznámení inzerce Dodání inzerce Dodání vklád. inzerce DO Expedice
1 10.1.2024 31.1.2024 16.2.2024 21.2.2024
2 13.3. 3.4. 19.4. 24.4.2024
3 8.5. 29.5. 14.6. 19.6.2024
4 17.7. 7.8. 23.8. 28.8.204
5 11.9. 2.10. 18.10. 23.10.2024
6 30.10. 20.11. 6.12. 11.12.2024
1/2025 8.1.2025 29.1.2025 14.2.2025 19.2.2025

Oznámení vkladu týden předem!