Inzerce

Časopis Společnosti pro výživu Výživa a potraviny se stálou přílohou Zpravodaj školního a dietní stravování vychází jako dvouměsíčník vždy cca 10. dne v lichém měsíci roku.

Náklad  v průměru 4100  kusů, 95 % roční předplatné

VYDAVATEL:
výživaservis s.r.o., IČ: 270 75 061
Opletalova 1417/25, Nové Město, 110 00 Praha 1

E-mail: info@vyzivaspol.cz redakce i inzerce

Kontakty na inzerci:
K. Toušková – 605 222 382, kamila.touskova@vyzivaspol.cz

 

Technické parametry časopisu

Velikost časopisu šířka 210 mm x výška 295 mm
Způsob tisku plnobarevný ofset
Periodicita 6 čísel ročně
Počet stran 48 a více
Rozlišení 300-400 DPI
Podklady pro inzerci na CD nosičích s barevným nátiskem (nemusí být chromalin)
formát PDF

 

Harmonogram pro inzerci

podklady dle harmonogramu na adresu Vydavatele: Opletalova 1417/25, Nové Město, 110 00 Praha 1

Číslo Oznámení inzerce Dodání inzerce Dodání vklád. inzerce DO Expedice
1 15.12.2021 5.1.2022 21.1.2022 26.1.2022
2 9.2. 2.3. 18.3. 23.3.2022
3 13.4. 4.5. 20.5. 25.5.2022
4 13.7. 3.8. 19.8. 24.8.2022
5 7.9. 28.9. 14.10. 19.10.2022
6 26.10. 16.11. 2.12. 7.12.2022
1/2023 14.12.2022 4.1.2023 20.1.2023 25.1.2023

Oznámení vkladu týden předem!