Videozáznamy přednášek 2017

Ministerstvo ZemědělstvíV roce 2017 je tato rubrika financována za podpory grantu Ministerstva zemědělství ,,Vzdělání a osvěta v oblasti bezpečnosti a kvality potravin, výživy a veřejného zdraví prostřednictvím moderního komunikačního média“.

V této rubrice naleznete videozáznamy některých přednášek, které proběhly v rámci akcí Společnosti pro výživu.

Konference Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2017

24. listopadu 2017, Praha
Konference Dětská výživa a obezita v teorii a praxi


Josef HyánekProf. MUDr. Josef Hyánek DrSc. (Nemocnice Na Homolce)
Léčba dědičných metabolických poruch dětí a adolescentů (50letá reminiscence z metabolické ambulance


Petr TláskalMUDr. Petr Tláskal, CSc. a kolektiv spolupracovníků (FN Praha Motol, SPV)
Vliv výživy na rozvoj obezity v různých obdobích vývoje dítěte. Možnosti prevence v teorii i praxi.


Jan BoženskýMUDr. Jan Boženský (Nemocnice Vítkovice)
Krok za krokem aneb jak si poradit s obézním dítětem


Veronika NovotnáPhDr. Veronika Novotná (Dětská léčebna Křetín)
Využití psychoterapie v léčbě dětské obezity, možnosti a limity dítěte


Luděk MrázekMUDr. Luděk Mrázek (Lázeňská léčebna Mánes, Karlovy Vary)
Dětská obezita – metabolický syndrom, inzulinová rezistence, DMT2 v Lázeňské léčebně Mánes


Martin HaluzíkProf. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. (IKEM, VFN Praha)
Intervence na gastrointestinálním traktu v léčbě obezity a jejich metabolických komplikací


Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2017
Dětská výživa a obezita v teorii a praxi – klip