AktualityAktuální akce SPV

Výzva k přednáškám na konferenci Dětská výživa a obezita 2023

Konference Dětská výživa a obezita 2023

Vážení odborní pracovníci a zájemci o problematiku dětské obezity a dětské výživy,

obracíme se  na Vás s výzvou k účasti, případně i prezentaci výsledků Vaší práce na konferenci Dětská výživa a obezita. Konferenci pořádá Společnost pro výživu a bude se konat dne 8. 12. 2023 v Praze.

Formulář k aktivní účasti je možné vyplnit na webových stránkách Společnosti pro výživu (www.vyzivaspol.cz) včetně abstraktu Vaší práce nejpozději do 13. 10.  

Přihlášku k běžné účasti můžete vyplnit do 1. 12. 2023

Okruhy konference a přihlašovaných přednášek:

  1. Výživa a poruchy výživy v dětském věku
  2. Prevence a léčba dětské obezity
  3. Možnosti diagnostiky a terapie obezity v dětském věku
  4. Psychologie a její role ve výživě dětí

Informace pro aktivní účastníky: 
Vzhledem k tomu, že konference je jednodenní a množství prezentací je omezené, posoudí Váš abstrakt organizační komise, která rozhodne o přijetí a formě prezentace.
Bude-li Váš abstrakt přijat, můžete být vyzváni buď k ústní prezentaci, nebo prezentaci formou posteru nebo budete–li souhlasit, prezentaci zveřejníme na webových stránkách SPV nebo ve formě příspěvku do časopisu Výživa a potraviny.