Sekce

Sekce pro školní stravování:

Bc. Jana Bradová
Ing. Petra Zukalová
Olga Johanidesová
Petra Gleichová
Eva Ložeková

Sekce mezinárodní:

prof. MUDr. Marie Kunešová Ph.D.
MUDr. Petr Tláskal CSc.
doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D
doc. MUDr. Aleš Horna, Ph.D.

Sekce potravinářská:

Ing. Jan Pivoňka, PhD.
prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.

Sekce dietního stravování:

MUDr. Petr Tláskal, CSc.
Bc. Marieta Baliková
Bc. Markéta Zemanová DiS.
NT Květa Krajíčková
MUDr. Václava Kunová

Sekce hygienická:

Doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.

Sekce prevence dětské nadváhy a obezity:

MUDr. Jan Boženský
RNDr. Hana Zamrazilová, Ph.D.