Sekce prevence dětské nadváhy a obezity

Obezita v dětství je významným prediktorem obezity v dospělosti a předurčuje vysoký výskyt kardiometabolických komplikací. Negativní změny životního stylu spojené s nevhodným jídelním chováním doprovázeným nedostatečnou pohybovou aktivitou vedou k celosvětovému nárůstu počtu jedinců s nadměrnou tělesnou hmotností (trend je významně podpořen i vlivem dalších faktorů např. genetických, psychobehaviorálních či infekčních).

V České republice probíhala a aktuálně probíhá řada projektů cílených na snížení prevalence nadměrné hmotnosti v dětské populaci, resp. zabývajících se prevencí jejího vzniku. Projekty se lišily/liší obsahem, cílovou skupinou, místem působení, ale i kvalitou. Pro ty, kteří se danou problematikou úzce nezabývají, může být orientace v takové nabídce obtížná.

Fórum prevence dětské nadváhy a obezity (dále jen Fórum) bylo založeno z iniciativy Společnosti pro výživu (SPV).

Fórum je otevřenou platformou pro iniciativy respektující odborná doporučení v oblasti prevence dětské nadváhy a obezity (výživa, pohyb, edukace) a sdružuje osoby, organizace a iniciativy, které se rozhodly přispět k jeho cílům.

Hlavními cíli činnosti Fóra jsou:

  • odborná záštita existujících nebo nově vytvářených iniciativ zaměřených na prevenci dětské nadváhy a obezity v prostředí předškolních a školských zařízeních a organizační aktivita zaměřená na jejich koordinaci, propojování a podporu jejich šíření,
  • vytvoření sady kriterií pro certifikaci předškolních a školských zařízení zaměřených na zdravý životní styl/prevenci dětské nadváhy a obezity,
  • spolupráce s předškolními a školskými zařízeními, která se budou moci řadit mezi certifikovaná zařízení zaměřená na zdravý životní styl dle vlastního výběru kombinací pro ně nejvhodnějších programů/iniciativ,
  • za podpory Fóra vznik certifikovaných zařízení zaměřených na zdravý životní styl ve všech krajích ČR.