Aktuality

Konference Školní stravování 20. – 21. 10. 2020

Konference Školní stravování 2020

Na základě vývoje epidemiologické situace a vyhlášeného nouzového stavu, jsme nuceni zrušit plánovanou konferenci Školní stravování 2020 s plánovaným datem konání 20.- 21.10. 2020 v Pardubicích. Vzhledem k dané situaci již pro letošní rok prozatím neplánujeme náhradní termín konference. Plánujeme však jiné vzdělávací aktivity pro společné stravování formou online seminářů a video přednášek. Prosím, sledujte naše webové stránky www.vyzivaspol.cz.

Motto letošní konference: „Známé a neznámé školní stravování“

Pořadatel:
Společnost pro výživu, z.s.
organizačně zajišťuje
výživaservis s.r.o.
Pod záštitou MŠMT

MŠMT

Termín akce:
20. října a 21. října 2020

Místo konání:
Pardubice
kongresové centrum Paláce Atrium (www.ccafi.cz)
Masarykovo nám. 2799, Pardubice

Ubytování:
Hotel LABE
Masarykovo nám. 2633, Pardubice

Tématem letošní konference je legislativní, zdravotní a nutriční problematika ve školním stravování.
V rámci konference se můžete zúčastnit soutěžní ankety s losováním o ceny.

Organizační pokyny

 • Vložné na dvoudenní konferenci je 2.490 vč. DPH. Pro členy Společnosti pro výživu platí zvýhodněné vložné 2.248 Kč vč. DPH.
  Vložné zahrnuje organizační a režijní náklady a obědy pro oba dva dny pro účastníky konference.
 • Ubytování je v hotelu Labe.
  • Cena lůžka za 1 noc ve dvoulůžkovém pokoji činí 590 Kč (vč. DPH), včetně snídaně.
  • Cena lůžka za 1 noc v jednolůžkovém pokoji činí 1.040 Kč (vč. DPH), včetně snídaně.
 • Stravování je zajištěno formou teplého oběda po oba dva dny.
 • Večeři zdarma pro Vás na 20.10. připravila společnost Orkla Foods Česko a Slovensko.
 • Večerní program zajišťuje společnost AG Foods.
 • Přihlášení je možné nejpozději do 12. 10. 2020.

Orklaag foodsag foods

Jste-li členem SPV a chcete uplatnit slevu na vložné, vyberte v objednávce vložné platné pro členy SPV.
Členem SPV se stáváte a nárok na slevu získáváte po splnění všech podmínek členství.

V případě neočekávaných okolností si SPV vyhrazuje právo zrušit konání akce. V tomto případě bude SPV již přihlášené účastníky neprodleně informovat na www.vyzivaspol.cz a vložné bude všem vráceno v plné výši.

On-line přihláška

Program konference

I. den – úterý 20. 10. 2020 od 10.00 – 18.00 hodin

10.00 – 10.10
Zahájení konference – MUDr. Petr Tláskal, CSc., předseda Společnosti pro výživu

10.10 – 10.40
Zařazování zaměstnanců ŠJ do platových tříd – Ing. Petra Zukalová, KÚ Jihomoravského kraje

10.40 – 11.10
Výsledky kontrolní činnosti ČŠI – Ing. Renata Skutková, MBA

11.10 – 11.40
Nové potraviny a jejich využití ve školních jídelnách – Ing. Zdeněk Hladík, Předseda sekce veřejného stravování – AKC ČR, manažer kulinářských projektů – Country Life s.r.o.

11.40 – 12.10
Výsledky kontrol státního zdravotního dozoru orgánu ochrany veřejného zdraví – MUDr. Zdena Trestrová, Ministerstvo zdravotnictví ČR

12.10 – 12.40
Diskuse k I. bloku přednášek, prezentace vystavovatelů

12.40 – 13.30
Přestávka na oběd

13.30 – 14.00
Prezentace vystavovatelů

14.00 – 14.30
BOZ a BOZP v praxi školních jídelen – Bc. Jarmila Jánská, KÚ Královéhradeckého kraje

14.30 – 15.00
Aktuality informačního centra bezpečnosti potravin – Olaf Deutsch, Ministerstvo zemědělství ČR

15.00 – 15.30
Přestávka

15.30 – 16.00
Tradiční a moderní úprava zeleniny – profesionální kuchař Lukáš Limprecht, Orkla Foods Česká republika a Slovensko

16.00 – 16.30
Příklady dobré praxe ve školní jídelně – Mgr. Hana Rohová, ŠJ Kojetín, Ing. Bc. Vladimír Štefančík, KÚ Pardubického kraje

16.30 – 17.00
Co je to NutriCHEQ – MUDr. Jan Boženský, nemocnice Vítkovice

17.00 – 17.30
Diskuse k II. bloku přednášek, odevzdání anketních lístků, ukončení prvního dne konference

II. den – středa 21. 10. 2020 od 9.00 do 14.30 hodin

9.00 – 9.25
Vláknina – definice, výskyt a vlastnosti – doc. Ing. Marcela Sluková, Ph.D., VŠCHT Praha, Společnost pro výživu

9.25 – 9.50
Vláknina a její role ve výživě člověka – MUDr. Petr Tláskal, CSc., Společnost pro výživu, FN Motol

9.50 – 10.00
Praktické využití výrobků s vlákninou ve školním stravování – Ing. Lenka Jelínková – manažer vývoje AG foods

10.00 – 10.30
Stravovací návyky dětí v letech 2002-2018: HBSC studie (Zdravá generace do škol) – Mgr. Michal Kalman, Ph.D.; Mgr. Adéla Růžičková, Univerzita Palackého v Olomouci

10.30 – 11.00
Sůl a hypertenze od dětského věku k dospělosti – MUDr. Bohuslav Procházka, Odborná společnost praktických dětských lékařů

11.00 – 11.40
Hygiena začala se školními jídelnami hledat cestu, jak méně solit – prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc., RNDr. Irena Řehůřková, Ph.D., SZÚ – CZVP Brno, Mgr. Ivana Lukašíková, Ing. Marta Korčáková, Ph.D., Ing. Hana Sedlářová, KHS Zlínského kraje, MVDr. Marcela Hadámková, MUDr. Eva Lysá, KHS Jihomoravského kraje

11.40 – 11.50
Diskuse k I. bloku přednášek

11.50 – 12.30
Přestávka na oběd

12.30 – 13.00
Srovnání biopotravin a konvenčních potravin: Jakost a bezpečnost – prof. MVDr. Ing. Tomáš Komprda, CSc., Ústav technologie potravin Brno

13.00 – 13.30
Legislativní zakotvení dietního stravování a jeho realizace ve školním stravování – Mgr. Martin Krobot, LF Masarykovy univerzity Brno

13.30 – 14.00
Dietní pokrmy ve společném stravování – kurzy vaření od Společnosti pro výživu a praktické zkušenosti z kuchyně – Mgr. Marieta Baliková, nutriční terapeutka FN Motol, šéfkuchař Václav Šmiček

14.00 –14.30
Mýty o potravinách a výživě – prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., Společnost pro výživu, VŠCHT Praha

14.30–15.00
Diskuse k II. bloku přednášek, vyhlášení soutěžní ankety a předání cen, závěr konference

 
Program ke stažení