Publikace

Referenční hodnoty pro příjem živin (DACH)

Výživové doporučené dávky
V České republice 1. vydání.

Publikace je vyprodaná. Připravujeme nové vydání.

Publikace je určena pro odborníky ve zdravotnictví, potravinářství, zemědělství, školství a všech dalších oborů zabývajících se problematikou výživy člověka.

Po mnoha konzultacích s předními nutričními odborníky se Společnost pro výživu rozhodla, že je nutné předložit veřejnosti i odborníkům nové referenční hodnoty příjmu energie a živin tak, aby tato doporučení odpovídala současným vědeckým poznatkům o výživě, způsobu a podmínkách života naší populace. Bylo rozhodnuto převzít referenční dávky společností pro výživu zemí, označované také jako dávky DACH (Německo, Rakousko, Švýcarsko). Doporučení DACH jsou výsledkem řady odborných vědeckých studií a můžeme je tak považovat za průkazné.

Cílem publikace jsou především informace o potřebách výživy organismu k udržení, podpoře a posílení zdraví a kvality života. Podle WHO a FAO tyto doporučené dávky živin umožňují zajistit u naprosté většiny zdravých osob průběh metabolických procesů pro potřeby organismu a jeho fyzických a psychických funkcí.

Kniha není pouze tabulkovým výčtem referenčních hodnot. Jsou zde velice dobře zpracovány oblasti výživy člověka, ke kterým se referenční hodnoty vztahují.

Publikace je rozdělena na 3 části:

  • 1. část
    popisuje nutriční aspekty živin a jejich roli ve výživě. Kapitoly doplňují komentáře k situaci v tuzemských podmínkách.
  • 2. část
    pojednává o preventivních aspektech živin a látek obsažených v potravě.
  • 3. část
    je tvořena zejména přílohami s tabulkami.

Cena publikace je 350 Kč včetně DPH 10%.
Cena včetně balného, poštovného a DPH je 435,00 Kč.