Vyživová doporučení

Výživová doporučení pro obyvatelstvo České republiky

(Výživová doporučení jsou určena pro dospělý a dětský věk)

Ve většině průmyslově vyspělých zemích jsou již po desetiletí vydávána výživová doporučení pro obyvatelstvo, která jsou průběžně inovována.

Zdravá třináctka – stručná výživová doporučení pro širokou veřejnost

2006/1
Výživová doporučení jsou určena pro zdravé osoby a slouží k prevenci civilizačních chorob, na které se správná výživa významně podílí.

Metodika výpočtu spotřebního koše

Metodika výpočtu spotřebního koše pro školní jídelny a přepočítávací koeficienty pro některé druhy potravin.

Užitečná příručka – Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách

Víte, jaké jsou základní, bezpodmínečné hygienické požadavky, které musí splňovat poskytovatel stravovací služby, co se rozumí správnou výrobní a hygienickou praxí a jak se vypořádat se systémem kritických bodů? Na tyto otázky Vám odpoví příručka Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách.