Aktuální akce SPV

Tématická konference Potraviny, zdraví a výživa – Voda a látky v ní obsažené

Termín akce:
5. listopadu 2019

Místo konání:
Praha