Světový den výživy 2017 – seminář

den výživy 2017

Datum: 16. 10. 2017
Místo: Praha, MZe ČR (Těšnov 17, Praha 1) ve velké zasedací místnosti č. 400
Podtitul: Ryba – součást zdravého jídelníčku

Pořadatel:
Ministerstvo zemědělství ČR
ve spolupráci se
Společností pro výživu
a za podpory
Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Účast na semináři je zdarma. Z kapacitních důvodů je nutná předchozí registrace (nejpozději do 30. 9. 2017) na e-mailu MZe Michal.Kulik@mze.cz  a na e-mailu Společnosti pro výživu vyziva.spv@volny.cz .