Stanovy

Stanovy byly schváleny valnou hromadou Spolku, která se konala dne 31. 7. 2015. a najdete je zde (PDF, 50 kB).