Prezidium

Předseda:
MUDr. Petr Tláskal, CSc.

Místopředsedkyně:
Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.

Tajemník:
JUDr. Jan Šusta

Členové:
Doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.
Prof. MUDr. Marie Kunešová, CSc.
MVDr. Halina Matějová