Kontrolní komise

Předsedkyně:
Petronila Gleichová

Členové:
Eva Ložeková
RNDr. Jana Mňuková, CSc.
Růžena Procházková
Ing. Olga Štiková