Kontrolní komise

Předsedkyně:
Petronila Gleichová

Členové:
MVDr. Pavel Otoupal, CSc.
RNDr. Jana Mňuková, CSc.
Růžena Procházková
Ing. Olga Štiková