Nadace Výživa pro zdraví

Nadace Výživa pro zdraví byla zřízena Společností pro výživu v roce 2007 s cílem podpořit zdraví a realizaci zásad správné výživy u veřejnosti v České republice prostřednictvím vzdělávání a informování veřejnosti o vztazích mezi správnou výživou, vitaminy a zdravím.

Jedním z hlavních cílů Nadace je vytvoření věrohodné odborné platformy pro širokou veřejnost a média, která by objektivně vysvětlovala a chránila naši společnost před desinformacemi a mýty, které se vztahují k lidské výživě.