Členství

Členem Fóra mohou být fyzické osoby starší 18 let i právnické osoby, které souhlasí s činností SPV i jeho sekce – Fóra prevence dětské nadváhy a obezity.

Proč by se členem Fóra mělo stát mimoškolské/předškolní či školské zařízení?

Zapojením se do programů zveřejněných na stránkách Fóra se zařadí mezi certifikovaná zařízení zaměřená na zdravý životní styl. Získaný certifikát bude garantovat, že se dané zařízení zapojilo do projektu, který plně reflektuje aktuální odborné poznatky a doporučení z oblastí edukace, výživy a pohybové aktivity.

Proč by se členem Fóra měl stát program/projekt/iniciativa činný/á v oblasti prevence dětské nadváhy/obezity?

Členství ve Fóru bude garantovat, že projekt plně reflektuje aktuální odborné poznatky a doporučení z oblastí edukace, výživy a pohybové aktivity. Předpokládáme, že takový projekt bude cílovými skupinami upřednostněn před ostatními.

Proč Fórum vítá členství samostatných odborníků v oblasti prevence dětské nadváhy/obezity?

Mohou ve svém okolí podporovat šíření programů/projektů/iniciativ a zapojení mimoškolských/předškolních či školských zařízení do těchto aktivit.

Přihlášení do Fóra