Encyklopedie výživy

encyklopedie výživy
Ministerstvo ZemědělstvíV roce 2017 je tato rubrika financována za podpory grantu Ministerstva zemědělství ,,Vzdělání a osvěta v oblasti bezpečnosti a kvality potravin, výživy a veřejného zdraví prostřednictvím moderního komunikačního média“.

Encyklopedie výživy je soubor údajů, které se vztahují k problematice fyziologie výživy, hygieně výživy, dietologie, klinické medicíny, potravinářství, stravování a související legislativy. Encyklopedie je postupně doplňována.

Pro procházení hesel můžete volit z abecedního seznamu, vyhledávat můžete v poli Hledat.

Paprika

Pažitka

Pečení

Plísně v potravinách

Pohanka

Pokrm

Polotovar

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)

Polysacharidy

Pórek

Potravina

Potravina neznámého původu

Potravinářský podnik

Potravinové právo

Prebiotika

Přenos původce nákazy

Přídatné látky

Příručka Zásady správné praxe

Probiotika

Proces šíření nákazy

Provozovna stravovacích služeb

Pseudocereálie

PUFA

Původce nákazy

 

ABCČDEFGHChIJKLMNOPQRŘSŠTUVZŽ