Vybrané články

Jak ovlivňují jednotlivá náboženství stravovací návyky

2013/1 Bc. Martina Stojanovičová, Katedra výživy člověka, LF MU, Brno, MVDr. Halina Matějovi, prof. MUDr. Zuzana Derflerová-Brázdová, DrSc., Ústav preventivního lékařství, LF MU Brno Abstrakt V dnešním multikulturním světě se často setkáváme s lidmi odlišných kultur a vyznání. Tyto odlišnosti se promítají do jejich způsobu života i do jejich stravova­cích návyků. Ty je třeba mít …

Vybrané články

Značení potravin na bruselský způsob

2012/6 Prof. RNDr. Jaroslav Drobník, CSc., Biotrin Tento článek přetiskujeme z internetového bulletinu SVĚT BIOTECHNOLOGII, který vydává Sdružení BIOTRIN, se souhlasem autora. Současně to chápejte jako vzpomínku a uznání práce prof. RNDr. Jaroslava Drobníka, CSc., předsedy Sdružení BIOTRIN, který začátkem září nás náhle opustil. Je to veliká ztráta, protože prof. Drobník byl především dobrý člověk …

Vybrané články

Senzorická analýza potravin evropského trhu

2012/5 Ing. Hana Šulcerová, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně, AF, Ústav technologie potravin Abstrakt V posledních letech se stále rostoucím trhem s potra­vinami ve státech EU a neustále se zvyšujícím dovo­zem i vývozem je stále diskutovanější nejen bezpeč­nost potravin z hlediska jejich zdravotní nezávadnosti, ale také jakost potravin z pohledu senzorického. Dů­ležitost senzorické kvality potravin …