Vybrané články

Mikrobiologická rizika z potravin během těhotenství

2016/1 Bc. Blanka Palánová, Mgr. Jana Stávková, RNDr. Danuše Lefnerová, Ph.D., MVDr. Halina Matějová Abstrakt Během těhotenství je žena mnohem náchylnější k rozvoji alimentárních nákaz. Konzumace rizikových potravin a nedodržování hygienických zásad při zpracování a skladování potravin představuje nejen pro ženu, ale také pro plod, riziko ohrožení zdraví. Článek podává přehled o patogenních mikroorganismech v …

Vybrané články

Vývoj výživových doporučení pro tuky

2015/6 Doc. Ing. Jiří Brát, CSc. Abstrakt Role tuků ve výživě patří mezi trvale vyhledávaná témata pro media a internetové diskuse. Objevuje se spousta protichůdných informací. Nezasvěcenému čtenáři to může připadat jako by vznikaly nové objevy na poli vědních oborů zabývajících se výživou. Nicméně výživová doporučení pro tuky prodělávají jen malé změny. Výživové dávky pro …

Vybrané články

Balené přírodní minerální vody

2015/5 Mgr. Jana Petrová, Mgr. Jana Stávková Abstrakt Voda je pro lidské tělo naprosto nezbytná složka výživy. Ke každodenní konzumaci je nejvhodnější pít čistou vodu. V některých případech je možné zpestřit pitný režim přírodními minerálními vodami, které jsou v mnoha druzích snadno dostupné na našem trhu. Článek shrnuje informace o přírodních minerálních vodách balených. Zabývá …