Vybrané články

Významné výročí

2005/2 Jan Šusta Společnost pro výživu   Nepřehlédnutelná „šedesátka“ v tiráži tohoto časopisu je výmluvná. Časopis Společnosti pro výživu (nyní vydává její servisní organizace výživaservis s.r.o.) vychází už 60. rok! Určitě existují časopisy s bohatší historií, málokterý, ne-li jediný, ale vydává občanské sdružení založené v roce 1945. A nahlédnutím do rejstříku autorů a témat jednotlivých …

Vybrané články

Kampylobakterióza

2005/2 MUDr. Soňa Nečesánková LF MU Brno   V posledních letech se stále častěji setkávají naši občané s tím, že jim lékař sdělí diagnózu onemocnění: „Máte kampylobakteriózu.“ Je to u těch nemocných, kterým byl proveden v souvislosti s akutním průjmovým onemocněním odběr stolice na bakteriologické vyšetření a laboratoř ohlásí výsledek kultivačního vyšetření: Campylobacter species. To, …

Vybrané články

S jakými důsledky nesprávné výživy se setkává dětský lékař

2004/5 MUDr. Petr Tláskal, CSc. Pediatrická klinika FN Praha Motol Výživa člověka je jedním ze základních atributů života. Příjem potravy je závislý na životních podmínkách a na zvyklostech lidské společnosti či jí přijaté kultury. Příjem potravy úzce souvisí se somatickou (tělesnou) i psychickou kondicí a bývá často ovlivňován znalostmi člověka o kvalitativních a kvantitativních potřebách …

Vybrané články

Jak je to se správnou hygienickou a výrobní praxí a kritickými body

2004/4 Dr. Ing. Miroslav Čeřovský VŠCHT Praha MVDr. Pavel Otoupal, CSc. SPV Praha Situace v plnění zákonem uložené povinnosti stanovení kritických boduje taková, že některé školní jídelny již mají systém zavedený, některé na plánu kritických bodů pracují, řada školních jídelen však dosud tápe. Na základě zpráv, které máme k dispozici a podnětů z letošní pardubické …

Vybrané články

Pitný režim školního dítěte

2004/3 MUDr. P. Tláskal, CSc., FN Praha-Motol Rozbory tělesného složení člověka ukazují, že 55 a více pro­cent těla tvoří voda. U novorozenců je to dokonce více než 70 %. U dětí školního věku kolem 60 %. Organismus vodu v procesu výměny látkové neustále ztrácí a musí ji zpětně do­plňovat. Uvedený cyklus regulace jev motivacích člověka …

Vybrané články

Východiska k tvorbě výživových doporučených dávek

2004/3 MUDr. Bohumil Turek, CSc., SZU Praha Nutriční požadavky ve vztahu k životním podmín­kám představují základní prvek ve výživové politice státu a v možnosti ovlivňování zdravotního stavu po­pulace výživou. Stanovení nutričních cílů a nutričních doporučení musí vycházet z odpovědně formulova­ných výživových doporučených dávek (VDD). K úpravám VDD dochází zpravidla v 10letých inter­valech a tedy po …

Vybrané články

Vitaminizace potravin

2004/2 Ing. Jarmila Blattná CSc., Nadace NutriVIT K zajištění dostatečného přívodu všech potřebných nutrič­ních faktorů stačí v mnoha případech pestrá strava. U rafi­novaných potravin, tj. potravin technologicky upravených tak, aby se zvýšila jejich přitažlivost pro spotřebitele, může docházet k nutričnímu ochuzení potraviny o část biologicky aktivních látek, především vitaminů, minerálních látek, sto­pových prvků, vlákniny a …

Vybrané články

Jedlé květy pro zpestření jídelníčku

2004/2 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc., Lednice na Moravě Historie a současnost jedlých květů Nové potravinářské technologie s rychlou chladíren­skou distribucí případně šetrnou konzervací umožňují také návrat k choulostivým surovinovým zdrojům, ať už našim nebo orientálním. Jedním z nich jsou jedlé květy, od nepaměti součást lidské stravy a podrobně popisované v antické literatuře. Některé byly …

Vybrané články

Odpovědi na dotazy z konference o školním stravování – Pardubice 2003 (3. část)

2004/1 Ing. Ludmila Veříšová, CSc., Zita Dlouhá, Praha DOTAZ: Jak je to s přiznáváním a odebíráním osobních příplatků zaměstnanců školních jídelen? ODPOVĚĎ: Podle nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o pla­tových poměrech zaměstnanců v rozpočtových a dal­ších organizací v platném znění, a to §7 odst. l: zaměst­nanci, který dosahuje velmi dobrých pracovních vý­sledků nebo kvalitně plní …