Vybrané články

Pitný režim školního dítěte

2004/3 MUDr. P. Tláskal, CSc., FN Praha-Motol Rozbory tělesného složení člověka ukazují, že 55 a více pro­cent těla tvoří voda. U novorozenců je to dokonce více než 70 %. U dětí školního věku kolem 60 %. Organismus vodu v procesu výměny látkové neustále ztrácí a musí ji zpětně do­plňovat. Uvedený cyklus regulace jev motivacích člověka …

Vybrané články

Východiska k tvorbě výživových doporučených dávek

2004/3 MUDr. Bohumil Turek, CSc., SZU Praha Nutriční požadavky ve vztahu k životním podmín­kám představují základní prvek ve výživové politice státu a v možnosti ovlivňování zdravotního stavu po­pulace výživou. Stanovení nutričních cílů a nutričních doporučení musí vycházet z odpovědně formulova­ných výživových doporučených dávek (VDD). K úpravám VDD dochází zpravidla v 10letých inter­valech a tedy po …

Vybrané články

Vitaminizace potravin

2004/2 Ing. Jarmila Blattná CSc., Nadace NutriVIT K zajištění dostatečného přívodu všech potřebných nutrič­ních faktorů stačí v mnoha případech pestrá strava. U rafi­novaných potravin, tj. potravin technologicky upravených tak, aby se zvýšila jejich přitažlivost pro spotřebitele, může docházet k nutričnímu ochuzení potraviny o část biologicky aktivních látek, především vitaminů, minerálních látek, sto­pových prvků, vlákniny a …

Vybrané články

Jedlé květy pro zpestření jídelníčku

2004/2 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc., Lednice na Moravě Historie a současnost jedlých květů Nové potravinářské technologie s rychlou chladíren­skou distribucí případně šetrnou konzervací umožňují také návrat k choulostivým surovinovým zdrojům, ať už našim nebo orientálním. Jedním z nich jsou jedlé květy, od nepaměti součást lidské stravy a podrobně popisované v antické literatuře. Některé byly …

Vybrané články

Odpovědi na dotazy z konference o školním stravování – Pardubice 2003 (3. část)

2004/1 Ing. Ludmila Veříšová, CSc., Zita Dlouhá, Praha DOTAZ: Jak je to s přiznáváním a odebíráním osobních příplatků zaměstnanců školních jídelen? ODPOVĚĎ: Podle nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o pla­tových poměrech zaměstnanců v rozpočtových a dal­ších organizací v platném znění, a to §7 odst. l: zaměst­nanci, který dosahuje velmi dobrých pracovních vý­sledků nebo kvalitně plní …