Vybrané články

Železo

2006/2 Ing. Jarmila Blattná, CSc. Nadace NutriVIT   Velmi důležitým prvkem pro metabolismus člověka je železo. Je hlavní složkou hemoglobinu, který obsahuje železa asi 65% z celkového obsahu, svalové barvivo myoglobin obsahuje 10% železa a zbytek je přítomen v játrech, ledvinách, kostní dřeni a dalších orgánech. Hemoglobin a myoglobin jsou bílkoviny specializované na transport a …

Vybrané články

Mléko ve výživě dítěte

2006/2 MUDr. Petr Tláskal, CSc. FN Motol, Praha   Chtěl bych navázat na úvodník doc. Dostálové v tomto čísle časopisu Výživa a potraviny, ve kterém se autorka zamýšlí nad významem mléka v naší výživě i momenty, které u nás v nedávné minulosti negativně ovlivnily jeho spotřebu. V této souvislosti bych chtěl doplnit i několik poznámek …

Vybrané články

Příjem vody je základní podmínkou našeho života

2006/1 MUDr. Petr Tláskal, CSc. FN Motol, Praha   Voda je významnou součástí našeho organismu. Bez příjmu vody nebo tekutin či potravin, které vodu obsahují, by se náš život rychle zastavil. Obdobné nároky má náš organismus na kyslík nebo glukózu, i když v jiných závislostech. Voda je součástí každé buňky, je obsažena i v mimo …

Vybrané články, Vyživová doporučení, dokumenty

Zdravá třináctka – stručná výživová doporučení pro širokou veřejnost

2006/1 Výživová doporučení jsou určena pro zdravé osoby a slouží k prevenci civilizačních chorob, na které se správná výživa významně podílí. V České republice vydalo první výživová doporučení pod názvem „Směry výživy obyvatelstva ČSR“ předsednictvo Společnosti pro racionální výživu (jejímž nástupcem je Společnost pro výživu) v roce 1986 a v roce 1989 jejich inovovanou formu. …

Vybrané články

Akce „Jíme všechno“ – o propojení MŠ, JMŠ a rodičů při stravování předškolních dětí

2005/4 Mgr. Jiřina Belšanová MŠ Praha 2   Mateřská škola je místo, kde většina předškolních dětí poprvé vstupuje do širšího společenství dětí i dospělých. Je to prostředí, kde jsou rozvíjeny jejich dovednosti, schopnosti a zájmy, ale i utvářeny návyky, které budou děti využívat nejen v MŠ, ale i v dalších letech svého života. Pediatři, psychologové …

Vybrané články

Nutit nebo ne?

2005/4 Mgr. Marie Marxtová MŠ Praha 2   Pracovala jsem s dětmi v mateřské škole již v období hluboké normalizace, kdy názory na stravovací návyky, skladbu jídelníčku a zvyky a obyčeje byly podstatně jiné než dnes. V práci s dětmi jsem vždy studovala nové formy práce, nové poznatky a metody, ale vždy jsem do praxe …

Vybrané články

Významné výročí

2005/2 Jan Šusta Společnost pro výživu   Nepřehlédnutelná „šedesátka“ v tiráži tohoto časopisu je výmluvná. Časopis Společnosti pro výživu (nyní vydává její servisní organizace výživaservis s.r.o.) vychází už 60. rok! Určitě existují časopisy s bohatší historií, málokterý, ne-li jediný, ale vydává občanské sdružení založené v roce 1945. A nahlédnutím do rejstříku autorů a témat jednotlivých …

Vybrané články

Kampylobakterióza

2005/2 MUDr. Soňa Nečesánková LF MU Brno   V posledních letech se stále častěji setkávají naši občané s tím, že jim lékař sdělí diagnózu onemocnění: „Máte kampylobakteriózu.“ Je to u těch nemocných, kterým byl proveden v souvislosti s akutním průjmovým onemocněním odběr stolice na bakteriologické vyšetření a laboratoř ohlásí výsledek kultivačního vyšetření: Campylobacter species. To, …

Vybrané články

S jakými důsledky nesprávné výživy se setkává dětský lékař

2004/5 MUDr. Petr Tláskal, CSc. Pediatrická klinika FN Praha Motol Výživa člověka je jedním ze základních atributů života. Příjem potravy je závislý na životních podmínkách a na zvyklostech lidské společnosti či jí přijaté kultury. Příjem potravy úzce souvisí se somatickou (tělesnou) i psychickou kondicí a bývá často ovlivňován znalostmi člověka o kvalitativních a kvantitativních potřebách …

Vybrané články

Jak je to se správnou hygienickou a výrobní praxí a kritickými body

2004/4 Dr. Ing. Miroslav Čeřovský VŠCHT Praha MVDr. Pavel Otoupal, CSc. SPV Praha Situace v plnění zákonem uložené povinnosti stanovení kritických boduje taková, že některé školní jídelny již mají systém zavedený, některé na plánu kritických bodů pracují, řada školních jídelen však dosud tápe. Na základě zpráv, které máme k dispozici a podnětů z letošní pardubické …