Vybrané články

Antioxidanty v ovoci a zelenině – jak správně naplnit spotřební koš?

2014/1 Doc. Ing. Jaroslav Havlík, Ph.D., ČZU v Praze Antioxidanty Antioxidanty jsou stále velké téma, které je v současnosti na vrcholu vědeckého zkoumání a marketingového potenciálu. Antioxidanty se využívají v potravinách buď z technologických důvodů, např. pro zabránění hnědnutí potravin a prodloužení jejich trvanlivosti, nebo se používají a konzumují s cílem napomoci organismu odolávat oxidačnímu …

Vybrané články

Přehled projektů o výživě určených pro školy

2013/1 Mgr. Veronika Březková, Lékařská fakulta Katedra výživy, Masarykova univerzita, Brno PhDr. Leona Mužíková, Ph.D., Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví, Masarykova univerzita, Brno Výživa se týká každého. Patří mezi základní lid­ské potřeby. Byla první záležitostí, která nás zajíma­la po narození. V průběhu života láká všechny naše smysly. Bez ní život prostě není. Současně patří …

Vybrané články

Soutěž 2012

2012/6 Bc. Alena Strosserová, SPV Soutěž O nejlepší školní oběd se stala již tradicí, a tak se 28. 8. 2012 v Brně konal již 3. roč­ník. Pod záštitou Společnosti pro výživu a Všeobecné zdravotní pojišťovny začalo v úterý ráno ve školní jídelně SOU Čichnova klání 10 nejlepších školních jídelen z naší země. Jak již jsme informovali …

Vybrané články

Jak přicházejí na svět finalisté soutěží o Nejlepší školní oběd

2012/5 Bc. Anna Packová OŠMT MMB Již třetím rokem organizuje Společnost pro výživu ve spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou celo­státní soutěž o Nejlepší školní oběd, a tak bychom se s Vámi rádi podělili o některé postřehy z hodnocení re­ceptur a výběru finalistů letošního ročníku soutěže. Jak všichni víte, základní kolo soutěže bylo (jako i předchozí …

Vybrané články

Polotovary, pohotové potraviny a jejich používání ve školní jídelně z pohledu hygienika

2012/4 Mgr. Miroslava Slavíková KHS Ústeckého kraje Hygiena je nauka o tom, jak pečovat o zdraví jednotlivce i celku. Jejím úkolem je zajistit všechny vlivy, kte­ré na život působí a zjistit, které jsou prospěšné a které škodlivé. Naučit člověka, jak by se nejlépe vyvaroval vlivů špatných a posílil svou odolnost prostřednictvím vlivů dobrých tak, aby …

Vybrané články

Problematika poskytování dietního stravování ve školních jídelnách

2012/1 Bc. Anna Packová odborný referent pro školní stravování Magistrátu města Brna Ve spolupráci s paní Bc. Alenou Strosserovou a me­todičkou školního stravování kraje Vysočina paní Olgou Johanidesovou se pokusím shrnout základní informace a poznatky v problematice dietního stravování ve školních jídelnách. Mezi známá fakta patří to, že školní stravování nemá ve svých povinnostech přípravu …

Archiv akcí ČR, Vybrané články

KURZ PŘÍPRAVA STRAVY V PREVENCI A LÉČBĚ CHRONICKÝCH ONEMOCNĚNÍ NA SZŠ A VOŠZ BRNO

Bc. Eva Horáková, DiS., Mgr. Jana Eliášová 25. – 29. 6. 2012 a 27. – 31. 8. 2012 Brno V rámci projektu UNIV 2 kraje, který je zaměřen na proměnu škol v centra celoživotního vzdělávání, byl vytvořen kurz zaměřený na přípravu stravy v prevenci a léčbě chronických onemocnění. Zajištění dietního stravování ve veřejných stravovacích zařízeních …

Vybrané články

Reportáž ze semináře na ministerstvu školství

2012/3 Bc. Alena Strosserová, SPV Dne 20. Března 2012 proběhl na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) seminář o zdravém životním stylu a školním stravování. Seminář pod názvem Prosazování zdravého životního stylu – VÝŽIVY A POHYBU do výchovy školních dětí připravil MUDr. Petr Tláskal, CSc., předseda Společnosti pro výživu a konal se ve spolu­práci Společnosti …

Vybrané články

Svatební hostina Elišky Přemyslovny

2012/3 PhDr. Olga Štěpničková Z historie gastronomie – příspěvek k 720. výročí narození Elišky Přemyslovny (20. 1. 1292) – české královny a matky Karla IV. I v 21. století neztrácejí atraktivitu jakékoliv infor­mace o svatbách známých osobností – nejinak tomu bylo odjakživa a díky barvitému vylíčení svatebních slav­ností, které nám zanechal přímý svědek Petr Žitavský, …

Vybrané články

Hysterie kolem „polévkové“ vyhlášky

2012/2 Bc. Alena Strosserová Nikoliv po bleskovém rozhodnutí pana minist­ra, ale téměř po roční přípravě vyšla ve Sbírce zá­konů novela vyhlášky o školním stravování. Jejím hlavním smyslem bylo navýšit finanční normativ, aby měly školní jídelny za co nakupovat suroviny po zvýšení DPH. Od 1.1.2012 školní jídelny tedy mohou zvýšit strávníkům stravné, pokud jim dosavadní finanční …