Z odborné literatury

Nízký příjem n-3 mastných kyselin, vitaminu B3 a B9 a vitaminu C

Nízký příjem n-3 mastných kyselin, vitaminu B3 a B9 a vitaminu C u Korejských pacientů se schizofrenií a vznik výživových doporučení pro pacienty se schizofrenií. Zdroj: Nutrition Research, 2017 Špatné stravovací návyky a nutriční stav u pacientů trpící schizofrenií bývají spojovány s metabolickým syndromem a patologickou psychologií. Vytvořili jsme hypotézu, že nevhodné stravovací návyky a …

Z odborné literatury

Tuky ve spojení s kardiovaskulárními nemocemi

Kardiovaskulární onemocnění (KVO) jsou označovány jako nejčastější příčina smrti, čítající 17.3 miliónů obětí ročně. Počet osob, u kterých dojde k rozvinutí KVO a náklady jejich léčbu, lze významně snížit pomocí preventivní léčby snižující riziko vzniku KVO i v menším měřítku. Tato studie se zaměřuje a projednává vědecké poznatky ohledně vlivu příjmu nasycených mastných kyselin ve …

Z odborné literatury

Konzumace vajec a kardivaskulární zdraví

Zdroj: Nutrition, 2017 Kardiovaskulární onemocnění jsou hlavní příčinou úmrtí ve Spojených státech. Až donedávna bylo snížení přísunu cholesterolu ve stravě součástí doporučení American Heart Association (AHA) a American College of Cardiology (ACC) týkajících se životního stylu, i navzdory nepřesvědčivým důkazům na podporu těchto doporučení. Vzhledem k tomu, že vejce jsou bohatým zdrojem cholesterolu (většinou 141-234 …

Z odborné literatury

Doporučení pro životní styl k prevenci a managementu metabolického syndromu: doporučení mezinárodního panelu

Zdroj: Nutrition Review, 2017 Závažnost metabolického syndromu (Mets) spočívá v riziku spojeném s kardiovaskulárním onemocněním a diabetem II. typu, jakož i jinými chorobami jako je nealkoholická steatóza jater. V této zprávě jsou přezkoumány dostupné vědecké důkazy o vztahu mezi změnami v životním stylu a metabolickým syndromem a jeho složkami, s cílem odvodit doporučení pro prevenci a …

Z odborné literatury

Olivové polyfenoly a metabolický syndrom

Zdroj: Molecules, 2017 V tomto sdělení jsou přezkoumány účinky konzumace olivových produktů bohatých na polyfenoly, včetně olivových listů, surového extraktu a extra panenského olivového oleje, na aspekty metabolického syndromu. Snažili jsme se shrnout dostupné vědecké důkazy z nutričních intervenčních studií, které demonstrují úlohu těchto fytochemikálií v zlepšování atypického metabolismu glukózy, vysokého krevního tlaku a zvýšených …

Z odborné literatury

Zapojení vědy proti podvodům v potravinářském a nápojářském průmyslu

Nad nesprávném uvedení údajů na etiketě výrobku se zamyslela skupina organizace „Linde Gas“ a svá zjištění uveřejnila. Dosud panovala představa, že to, co je uvedeno na etiketě, je pravdivé, ale zjistilo se, že to není vždy pravda. Pro spotřebitele to ovšem může mít až závažné důsledky na naše zdraví. V roce 2008 si situaci občasného nesprávného …

Z odborné literatury

Střevní mikrobiom a jeho role při vzniku a léčbě obezity

Zdroj: Nutrition Today, 2016 Lidské tělo je hostitelem velkého množství mikrobů, včetně bakteriálních, kvasinkových a protozoálních mikroorganismů, které dohromady tvoří náš mikrobiom (mikrobiotu). Objevují se důkazy o tom, že intestinální mikrobiom je spojen s celkovým zdravotním stavem člověka, včetně rizika vzniku obezity. Obezita a metabolické poruchy související s obezitou jsou charakterizovány specifickými změnami ve složení …

Z odborné literatury

Efekt ketogenních diet na rizikové faktory kardiovaskulárních chorob: důkazy z animálních a humánních studií

Zdroj: Nutrients, 2017 Léčba obezity a kardiovaskulárních onemocnění je jednou z nejtěžších a nejdůležitějších výzev dnešní doby. Úbytek hmotnosti je často prezentován jako terapie a je cílen na zlepšení některých složek metabolického syndromu. Mezi různými dietami se staly populární ketogenní diety, které se vyznačují velmi nízkým příjmem sacharidů a obvykle vysokým  příjmem tuků a / nebo …

Z odborné literatury

Jednotlivé potravinové skupiny a rizika příčin úmrtnosti: systematický přehled a meta-analýza prospektivních studií

Jednotlivé potravinové skupiny a rizika příčin úmrtnosti: systematický přehled a meta-analýza prospektivních studií (překlad abstrakta) Zdroj: The American Journal of Clinical Nutrition, 2017 Východisko: Nedostatečně kvalitní strava je u preventabilních onemocnění jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících předčasné úmrtí a zdravotní postižení po celém světě. Cíl: Cílem této metaanalýzy bylo sjednotit poznatky o vztahu mezi příjmem …