Z odborné literatury

Vztah mezi energetickou denzitou stravy a obezitou: Systematický přehled a metaanalýza z observačních studií

Zdroj: Nutrition, 2016 Cíl: Přestože mnoho studií prokázalo souvislost mezi energetickou denzitou hustotou (DED – dietary energy density) a obezitou, nedošlo k tomuto tématu k sestavení systematického přehledu a metaanalýzy. Cílem této studie bylo tedy kvalitativně a kvantitativně přezkoumat a shrnout literaturu o vztahu mezi DED a obezitou. METODY: Hledali jsme mezi tituly, abstrakty a …

Z odborné literatury

Přídavek arašídů do stravy je spojen s nižší konzumací nutričně nežádoucích slaných snacků u mužů a sladkých snacků u žen

Zdroj: Nutrition Research, 2017 Snacky jsou spojovány s konzumací nutričně nepříliš vhodných potravin, které mohou přispívat ke vzniku obezity. Arašídy mají potenciál zasytit a mohou napomáhat při snižování hmotnosti. Jako hypotézu jsme stanovili, že konzumace arašídů částečně nahradí nezdravé snacky a tedy sníží jejich konzumaci. Zkoumali jsme účinky přidání arašídů do obvyklé stravy a energetický …

Z odborné literatury

Dlouhodobý přísun slazených limonád a aspartamu indukuje hepatální poškození zhoršenou regulací adipocytokinů, poškozením lipidového profilu a antioxidačního stavu

Zdroj: Nutrition Research, 2017 Příjem na fruktózu bohatého kukuřičného sirupu ve slazených nápojích je spojen s rozvojem metabolického syndromu a obezity. Předpokládali jsme hypotézu, že zánětlivé cytokiny hrají roli při ukládání tuků a poškození jater. Proto tato studie měla za cíl prozkoumat vliv adipocytokinů a jejich vazbu na jaterní poškození. Laboratorním potkanům byla na pití …

Z odborné literatury

Extruzní technologie: Hlavní mechanismus a efekt na přímo expandované snacky

Zdroj: Int. J.of Food Studies, 2017 Potravinový průmysl vyrábějící snacky je jedním z nejrychleji se rozvíjejících v daném sektoru a významným hráčem na globálním trhu s potravinami. Dnes se pravidelně konzumují snacky a convenience i v Indii. Správně navržené convenience potraviny mohou významně přispět k výživě ve společnostech, kde sociální změny mění tradiční způsoby přípravy …

Z odborné literatury

Spotřebitelské preference ohledně lokálních produktů: Nová Carnarolli rýže v Lombardii

Zdroj: Ital.J.Food Saf., 2017 Itálie s plochou 218 000 ha vede v Evropě v oblasti pěstování rýže. Obzvláště region Lombardie tvoří 40% celkové produkce rýže a tato případová studie představuje 3,2% celkové produkce rýže v Lombardii (2773 ha). Od roku 2012 jsou skrze místní regionální projekt nazvaný Buono, Sano e Vicino (dobré, zdravé a blízko), …

Z odborné literatury

Příjem různých druhů červeného masa, drůbeže a ryb a incidence kolorektálního karcinomu u žen a mužů: výsledky ze studie Diet and Cancer Malmö

Zdroj: Food & Nutrition Research, 2017 Východisko: Kolorektální karcinom (CRC) je považován za jednu z nejběžnějších forem rakoviny v západním světě (rozvinutých zemích). Předpokládá se, že vysoká konzumace červeného a technologicky zpracovaného masa zvyšuje riziko rozvoje CRC. Cíl: Tato studie zkoumala souvislosti mezi konzumací červeného masa, drůbeže, ryb a výskytem CRC a zdali hmotnost ovlivňuje …

Z odborné literatury

Porovnání vlivu SAFA ze sýra a másla na kardiometabolické rizikové faktory: randomizovaná kontrolovaná studie

Zdroj: Am. J.Clin.Nutrition, 2017   Východisko: Stále přetrvávají kontroverzní názory na vztah mezi příjmem nasycených mastných kyselin (SAFA) stravou a jejich vlivem na kardiovaskulární rizika. Cíl: Zkoumali jsme vliv konzumace stejného podílu SAFA ze sýra a másla na kardiomatabolické rizikové faktory. Design studie: multicentrická, cross-over, randomizovaná : 92 mužů a žen s abdominální obezitou a …

Z odborné literatury

Mražený jogurt a zmrzlina jsou méně zdravotně příznivé než jogurt, přidávání polevy snižuje jejich nutriční hodnotu: konkrétní důkazy z Národního průzkumu o zdravotním stavu a výživě v letech 1999-2014

Zdroj: Nutrition Research, 2017 Předpokládalo se, že mražené jogurty a zmrzliny jsou méně zdravé než jogurt. Prozkoumali jsme denní příjmy energie a živin z jogurtu, mraženého jogurtu a zmrzliny mezi dospělými lidmi z USA. Osobní 24hodinové záznamy o výživě (n = 6453) pocházejí ze státního průzkumu o zdravotním stavu a výživě v letech 1999-2014. Byly …

Z odborné literatury

Posouzení kauzální role cukrů obsahující fruktózu na citlivost myokardu k ischemicko reperfuznímu poškození

Zdroj: Nutrition Research, 2017 V roce 2012 Světová Zdravotnická organizace (WHO) vydala globální zprávu o nepřenosných nemocech, ve které prohlásila, že 7,4 milionu úmrtí bylo způsobené ischemickou srdeční nemocí. Kardiovaskulární onemocnění bývá značnou zátěží pro zdraví, obzvlášť pokud se vyskytuje společně s obezitou, metabolickým syndromem a II. typem diabetu mellitu. Tyto choroby lze indukovat či zmírnit jejich …

Z odborné literatury

Omega-3 volné mastné kyseliny snižují proliferaci nádorových buněk podpořenou inzulinem, při rakovině prsu

Zdroj: Nutrition Research, 2017 U obézních lidí jsou vysoké hladiny inzulinu brány za rizikový faktor ve spojení s tvorbou rakoviny prsu. Naopak příjem rybího tuku, vysokého na obsah omega-3 mastných kyselin je spojen se sníženým rizikem vzniku nádorového onemocnění prsu. Nicméně, jestli omega-3 volné mastné kyseliny (VMK) modulují signalizační dráhu při prevenci vzniku nádoru je …