Z odborné literatury

Vliv změn v rychlosti jedení na obezitu u pacientů s diabetem: sekundární analýza longitudinálních dat ze zdravotních prohlídek

Vliv změn v rychlosti jedení na obezitu u pacientů s diabetem: sekundární analýza longitudinálních dat ze zdravotních prohlídek Zdroj: Yumi Hurst, Haruhisa Fukuda BMJ Open 2018;8:e019589. doi:10.1136/bmjopen-2017-01958   Cíl: Kauzální vztah mezi zvyklostmi životního stylu a obezitou zkoumalo jen málo studií. Tato studie se tedy zaměřila na analýzu vlivu změn ve zvyklostech životního stylu na obezitu s důrazem …

Z odborné literatury

Dlouhodobá konzumace lepku u dospělých, kteří nemají celiakii a riziko ischemické choroby srdeční: prospektivní kohortová studie.

Dlouhodobá konzumace lepku u dospělých, kteří nemají celiakii a riziko ischemické choroby srdeční: prospektivní kohortová studie. Zdroj: Benjamin Lebwohl, Yin Cao, Geng Zong, Frank B Hu, Peter H R Green, Alfred I Neugut, Eric B Rimm, Laura Sampson, Lauren W Dougherty, Edward Giovannucci, Walter C Willett, Qi Sun, Andrew T Chan BMJ 2017;357:j1892 Cíl: Ověřit …

Z odborné literatury

Doplňky stravy z řas z perspektivy polských konzumentů: zvyklosti v užívání, nepříznivé a prospěšné účinky

Doplňky stravy z řas z perspektivy polských konzumentů: zvyklosti v užívání, nepříznivé a prospěšné účinky Zdroj: Rzymski P, Jaśkiewicz M J Appl Phycol. 2017; 29(4): 1841–1850. Obliba doplňků stravy vyrobených z řas vzrůstá díky jejich vysoké nutriční hodnotě a biologickým účinkům prokázaným in vitro, in vivo a studiích na lidech. Nicméně některé výrobky tohoto druhu vyvolávají polemiku o jejich bezpečnosti. …

Z odborné literatury

Potravinová pyramida pro osoby s chronickou bolestí: potraviny s protizánětlivým a antioxidačním působením

Zdroj: Nutrition Research Reviews, 2018 Potravinová pyramida pro osoby s chronickou bolestí: potraviny s protizánětlivým a antioxidačním působením Rondanelli M., Faliva MA., Miccono A., Naso M., Nichetti M., Riva A., Guerriero F., De Gregori M., Peroni G., Perna S. Současný stav poznání naznačuje, že složky stravy mohou příznivě mírnit chronickou bolest prostřednictvím pozitivního vlivu na zánět …

Z odborné literatury

Ovlivnění termogeneze pomocí zvýšeného příjmu n-3 polynenasycených mastných kyselin: důkazy a mechanismy

Zdroj: Biochimica et Biophysica Acta, 2018 Fan R., Koehler K., Chung S. Ovlivnění termogeneze pomocí zvýšeného příjmu n-3 polynenasycených mastných kyselin: důkazy a mechanismy Hnědý /béžový tuk hraje klíčovou roli v udržení energetické homeostázy svým vlivem na termogenezi, která je aktivována v odpověď na chlad nebo na excesivní příjem energie (tzv. adaptivní termogeneze). Ačkoli bylo …

Z odborné literatury

Souvislost koncentrace vitamínu D s ukazateli metabolického zdraví: výsledky studie v Šanghaji v Číně

Zdroj: Diabetes and Metabolic Syndrome, 2018 Souvislost koncentrace vitamínu D s ukazateli metabolického zdraví: výsledky studie v Šanghaji v Číně Zhu W., Deil DP. CÍLE: Studie zkoumala souvislost sérové koncentrace 25-hydroxyvitamínu D (25OHD) s markery metabolického zdraví a metabolického syndromu (MS), včetně možného vlivu pohlaví na tyto vztahy, rozdíly v těchto vlivech na metabolický syndrom …

Z odborné literatury

Vysokobílkovinná nízkokalorická strava u neobézních kriticky nemocných pacientů

Zdroj: Nutrition in Clinical Practice, 2018 Vysokobílkovinná nízkokalorická strava u neobézních kriticky nemocných pacientů Hoffer L.J. Vysokobílkovinná nízkokalorická strava, která je přizpůsobená každému pacientovi podle aktuálního množství svalové hmoty, závažnosti katabolického stavu a tolerance energetického příjmu, je nejpřijatelnější nutriční terapií při vážném onemocnění. Dostatečné zásobení bílkovinami by mohlo zmírnit rychle postupující svalovou atrofii, která je …

Z odborné literatury

Role střevní mikrobioty v rozvoji obezity a diabetu mellitu 2. a 1. typu: nový pohled na tradiční onemocnění

Zdroj: Medical Sciences, 2018 Role střevní mikrobioty v rozvoji obezity a diabetu mellitu 2. a 1. typu: nový pohled na tradiční onemocnění Harsch I., Konturek P. Výzkum lidského mikrobiomu je nejrychleji se rozvíjející oblastí v biomedicíně. Několik studií se věnovalo úloze mikrobiálních organismů při trávení a využití sacharidů. Tyto procesy zahrnují degradaci polysacharidů, transport glykanů, …

Z odborné literatury

Příjem a plazmatické koncentrace vybraných mikronutrientů u jedinců se smíšenou stravou, vegetariánů a veganů ve Švýcarsku.

Zdroj: European Journal of Nutrition, 2017   Příjem a plazmatické koncentrace vybraných mikronutrientů u jedinců se smíšenou stravou, vegetariánů a veganů ve Švýcarsku. Schüpbach R, Wegmüller R, Berguerand C, Bui M, Herter-Aeberli I.   CÍL STUDIE: Vegetariánská a veganská strava si získala ve Švýcarsku značnou popularitu. Nutriční stav vegetariánů či veganů nebyl dosud zkoumán. Cílem této studie bylo zhodnotit …

Z odborné literatury

Efektivita rodinné a institucionální nutriční intervence ve zlepšení dětské stravy a zdraví. Systematický přehled

Zdroj: BMC Public Health, 2017 Východisko: Efektivní strategie ke zlepšení stravy u mladších dětí jsou prioritou, která má snížit prevalenci chronických neinfekčních chorob v dospělosti. Cílem této studie je odhadnout dopad nutričních programů orientovaných na rodiny a programů školních nebo předškolních, na děti ve věku 12 let a mladší se zahrnutím udržitelnosti těchto dopadů a …