Archiv akcí SPV

Výživa, potraviny a zdraví 2017 – IX. studentská konference – Praha

Pořadatel: Společnost pro výživu, z.s. a její servisní organizace výživaservis s.r.o. 3. lékařská fakulta UK, Praha Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT, Praha Termín akce: 5. prosince 2017 Místo konání: 3. LF UK – Konferenční sál Radany Königové Ruská 87, 100 00 Praha 10 Fotogalerie Organizační pokyny: Konference je určena k prezentaci témat bakalářských a …

Archiv akcí SPV

Konference Dietní výživa 2017 – Archiv prezentací

Bc. Markéta Zemanová, DiS. ( Fakultní nemocnice Královské Vinohrady) Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. (VŠCHT) Kvalita potravin na českém trhu, jak vybírat potraviny Ing. Kristýna Miřátská, PhD. (Barentz, s.r.o.) Složení šunky a vliv rozdílných legislativních typů na nutriční hodnoty Bc. Ivana Benešová, DiS. (Stravovací provoz FN Olomouc) …

Archiv akcí SPV

Světový den výživy 2017 – Archiv prezentací

Ing. Michal Kulík (MZe ČR) Oslavy World Food Day (Světového dne výživy) v rámci organizace FAO – téma “Change the future of migration. Invest in food security and rural development“ Ing. Ján Regenda, Ph.D. (VURH – Jihočeská univerzita) Změny v produkci ryb od středověku po současnost Abstrakt Ing. Antonín Vavrečka (ČZU, MZe) Nabídka sladkovodních ryb …

Konference Dětská výživa a obezita v teorii a praxi
Archiv akcí SPV

Konference Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2017

XII. ročník konference Termín akce: 24. listopadu 2017 Místo konání: Praha Konferenční sál SVS ČR, Slezská 100/7, Praha 2 Odborné zajištění: MUDr. Petr Tláskal, CSc., MUDr. Jan Boženský Organizační zajištění: Společnost pro výživu z.s. a její servisní organizace výživaservis s.r.o. Další podrobnosti: Program Archiv prezentací Fotogalerie Videozáznamy přednášek Vložné: 1.490,- Kč (včetně DPH) zahrnuje občerstvení …

Konference Dětská výživa a obezita v teorii a praxi
Archiv akcí SPV

Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2017 – program

A) Dětská obezita B) Laudační přednáška C) Výživa a zdraví 8.00 – 8.50 Registrace účastníků 8.50 Zahájení konference A) Dětská obezita 1) Prof. MUDr. Marie Kunešová, CSc., MUDr. Bohuslav Procházka, RNDr. Hana Zamrazilová, Ph.D., MUDr. Radka Braunerová, Ing. Jana Vignerová, prof. MUDr. Jana Pařízková, Dr.Sc, MUDr. Martin Hill, MUDr. Alena Šteflová Charakteristiky dětské obezity v ČR …

Archiv akcí SPV

Světový den výživy 2017 – seminář

Datum: 16. 10. 2017 Místo: Praha, MZe ČR (Těšnov 17, Praha 1) ve velké zasedací místnosti č. 400 Podtitul: Ryba – součást zdravého jídelníčku Pořadatel: Ministerstvo zemědělství ČR ve spolupráci se Společností pro výživu a za podpory Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo zemědělství ČR ve spolupráci se Společností pro výživu a Vysokou školou chemicko-technologickou …

pozvánka - konference Dietní výživa 2017
Archiv akcí SPV

Konference Dietní výživa 2017

Termín akce: 3. října –  4. října 2017 Místo konání: Pardubice konferenční sál v Hotelu LABE Masarykovo nám. 2633, Pardubice Odborné zajištění: MUDr. Petr Tláskal, CSc. Organizační zajištění: Společnost pro výživu z.s. a její servisní organizace výživaservis s.r.o. Další podrobnosti: Program Fotogalerie Archiv prezentací Vložné: 1.790,- Kč Ubytování je v hotelu Labe (dvoulůžkové pokoje, v …