Archiv akcí SPV

Výživa a zdraví 2009

15. – 17. září 2009 (úterý-čtvrtek), Teplice Pořadatel: Česká lékařská společnost, SHaKM Společnost pro výživu Praha KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy ALWAC, a.s. Teplice pod záštitou hlavního hygienika ČR MUDr. Michaela Víta, PhD. Termín akce: 15.9. – 17.9.2009 …

Archiv akcí SPV

Vitamíny 2009

31.srpna – 2. září 09 (pondělí-středa), MZLU Brno Pořadatel: Radanal s.r.o., Společnost pro výživu, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Konference VITAMINS je oficiální akcí Společnosti pro výživu, České společnosti klinické biochemie Praha a Odborné skupiny chromatografie a elektroforézy České společnosti chemické. Termín akce: 31. srpna až 2. …

Archiv akcí SPV

Kurzy pro pracovníky ve ŠS

17. – 20. srpna 2009 (pondělí-čtvrtek), Benešov – Zeměděl. škola Pořadatel: SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU, o. s. a její servisní organizace výživaservis s.r.o. Termín akce: 17.8. – 20.8.2009 Místo konání: Vyšší odborná a střední zemědělská škola v Benešově u Prahy Další podrobnosti: Časopis Výživa a potraviny 2/2009

Archiv akcí SPV

Ohlédnutí za 1. studentskou konferencí

Ohlédnutí za 1. studentskou konferencí nazvanou Výživa, potraviny a zdraví 2009, která se konala v Brně 29. června 2009. Společnost pro výživu ve spolupráci s vysokými školami uspořádala 1. studentskou konferenci nazvanou Výživa, potraviny a zdraví 2009. Konference byla rozčleněna do dvou celků. První část se konala 3. červana 2009 na 3. LF UK v Praze …

Archiv akcí SPV

Dietní výživa 2009 – Program konference

ÚTERÝ 6. října Dopoledne  10,00 – 12,00 hod. Zahájení: Doc. MUDr. P. Kohout, Ph.D.,  CV FTNsP, Praha I. blok: POSTAVENÍ NUTRIČNÍCH TERAPEUTŮ V  ČECHÁCH Moderátoři: Doc. MUDr. P. Kohout, Ph.D., CV FTNsP, Praha, RNT. J. Pavlíčková, GMK FN, Hradec Králové Doc. MUDr.P. Kohout, Ph.D., CV FTNsP, Praha Požadavky lékaře na NT a jak to běží u …

Archiv akcí SPV

Dietní výživa 2009 – organizační pokyny

1. Vložné činí 1 300,- Kč a jsou v něm zahrnuty organizační a režijní náklady. 2. Ubytování je v hotelu Labe (dvoulůžkové pokoje, v  případě většího zájmu s přistýlkami). Cena lůžka za 1 noc činí  550,- Kč  včetně snídaně. Při požadavku na samostatný pokoj  doplatí účastník 450,- Kč/1 noc spolu s celkovým účastnickým poplatkem bankovním převodem nebo na …

Archiv akcí SPV

Dětská obezita v teorii a praxi 2009 – organizační pokyny

Organizační pokyny 1. Termín konání: 20. – 21. listopadu 2009. Evidováno v Centrálním registru akcí ČLK , ČAS a UNIFY. Hodnocení kredity dle směrnic 2. Místo konání: Kongresové centrum  Lázeňská kolonáda, nám. T.G. Masaryka 433/II, Poděbrady 3. Záštita: MUDr. Petr Tláskal, CSc., primář Dětské polikliniky FN v Praze-Motole, předseda SPV Ing. Jozef Ďurčanský, starosta města Poděbrady 4. Odborné …

Archiv akcí SPV

Dětská obezita v teorii a praxi 2009 – program konference

Program konference: 20.11.2009 (pátek) 8.30 – 9.30 Registrace účastníků, prohlídka výstavy firem 9.35 Zahájení konference I. blok – předsedající doc. RNDr. P.Bláha, CSc.,  MUDr. I.Aldhoon Hainerová, Ph.D. 9.45 – 11.00 Genetické aspekty dětské obezity – MUDr. I.Aldhoon Hainerová, Ph.D., Klinika dětí a dorostu FN Praha Vinohrady (20 minut) Obezita, jeden z příznaků genetických syndromů – prim. MUDr. …

Archiv akcí SPV

Výživa, potraviny a zdraví 2009 – Brno – program konference

I. studentská konference VÝŽIVA, POTRAVINY A ZDRAVÍ 2009 – Brno 29. 6. 2009 Program konference: 9.30 – Zahájení MUDr.Petr Tláskal, CSc – předseda Společnosti pro výživu prof.MUDr. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc   9.45 – Bakalářské práce (předsedající: prof.MUDr.Z.Derflerová Brázdová,DrSc, MUDr.P.Tláskal,CSc) K.Augustová: Význam probiotik v dětské výživě (VUT,Brno) T.Reitschmied: Antibiotická rezistence u bakterií izolovaných z drůbežích …

Archiv akcí SPV

I. studentská konference – Výživa, potraviny a zdraví 2009 – Praha

3. červen 2009, Praha Pořadatel: SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU, o.s. a výživaservis s.r.o. 3. lékařská fakulta UK, Praha Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT, Praha Termín akce: 3. června 2009 Místo konání: Syllabova posluchárna 3. LF UK Ruská 87, 100 00 Praha 10 Odborní garanti konference: MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D. – Ústav výživy 3. LF UK Doc. …