Archiv akcí SPV

Dětská obezita v teorii a praxi 2009 – organizační pokyny

Organizační pokyny 1. Termín konání: 20. – 21. listopadu 2009. Evidováno v Centrálním registru akcí ČLK , ČAS a UNIFY. Hodnocení kredity dle směrnic 2. Místo konání: Kongresové centrum  Lázeňská kolonáda, nám. T.G. Masaryka 433/II, Poděbrady 3. Záštita: MUDr. Petr Tláskal, CSc., primář Dětské polikliniky FN v Praze-Motole, předseda SPV Ing. Jozef Ďurčanský, starosta města Poděbrady 4. Odborné …

Archiv akcí SPV

Dětská obezita v teorii a praxi 2009 – program konference

Program konference: 20.11.2009 (pátek) 8.30 – 9.30 Registrace účastníků, prohlídka výstavy firem 9.35 Zahájení konference I. blok – předsedající doc. RNDr. P.Bláha, CSc.,  MUDr. I.Aldhoon Hainerová, Ph.D. 9.45 – 11.00 Genetické aspekty dětské obezity – MUDr. I.Aldhoon Hainerová, Ph.D., Klinika dětí a dorostu FN Praha Vinohrady (20 minut) Obezita, jeden z příznaků genetických syndromů – prim. MUDr. …

Archiv akcí SPV

Výživa, potraviny a zdraví 2009 – Brno – program konference

I. studentská konference VÝŽIVA, POTRAVINY A ZDRAVÍ 2009 – Brno 29. 6. 2009 Program konference: 9.30 – Zahájení MUDr.Petr Tláskal, CSc – předseda Společnosti pro výživu prof.MUDr. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc   9.45 – Bakalářské práce (předsedající: prof.MUDr.Z.Derflerová Brázdová,DrSc, MUDr.P.Tláskal,CSc) K.Augustová: Význam probiotik v dětské výživě (VUT,Brno) T.Reitschmied: Antibiotická rezistence u bakterií izolovaných z drůbežích …

Archiv akcí SPV

I. studentská konference – Výživa, potraviny a zdraví 2009 – Praha

3. červen 2009, Praha Pořadatel: SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU, o.s. a výživaservis s.r.o. 3. lékařská fakulta UK, Praha Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT, Praha Termín akce: 3. června 2009 Místo konání: Syllabova posluchárna 3. LF UK Ruská 87, 100 00 Praha 10 Odborní garanti konference: MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D. – Ústav výživy 3. LF UK Doc. …

Archiv akcí SPV

I. studentská konference – Výživa, potraviny a zdraví 2009 – Brno

29. červen 2009, Brno Článek Ohlédnutí za 1. studentskou konferencí Pořadatel: SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU, o.s. a výživaservis s.r.o. Lékařská fakulta MU, Brno, Agronomická fakulta MZLU, Brno a Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU, Brno Termín akce: 29. června 2009 Místo konání: Velká posluchárna, LF MU Komenského nám. 2, 662 43  Brno Odborní garanti konference: Prof. …

Archiv akcí SPV

Konference Školní stravování

Konference: Ztratí na kvalitě jídlo ve školních jídelnách? Autor: (peš) Pardubický deník, 23.5.2009 Po jedenadvacáté se konala konference Školní stravování, kterou uspořádala Společnost pro výživu. Více než patnáct let se odborníci a pracovníci školních jídelen sjíždějí ve druhé polovině května do Pardubic a nejinak tomu bylo i letos. Okolo dvě stě dvaceti kuchařek, vedoucích školních jídelen, …

Archiv akcí SPV

Výživa, potraviny a zdraví 2009 – Praha – program konference

I. studentská konference VÝŽIVA, POTRAVINY A ZDRAVÍ 2009 – Praha 3. 6. 2009 Program konference: 9.00 – Zahájení MUDr. Petr Tláskal, CSc. – předseda SpV   9.15 – Bakalářské a diplomové práce (předsedající: MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.) J. Drahoš, E. Němcová: Dlouhodobý efekt dietní intervence u obézních pacientů a prediktory udržení váhového úbytku – studie …

Archiv akcí SPV

Školní stravování 2009

19. – 21. května 2009 (úterý-čtvrtek), Pardubice – Dům hudby Pořadatel: SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU výživaservis s.r.o. Termín akce: 19. – 21. května 2009 Místo konání: Velký sál DOMU HUDBY (konzervatoř) Sukova tř. 1260, 530 02 Pardubice Ubytování: Hotel LABE Masarykovo nám. 2633, Pardubice Další podrobnosti: Program konference Organizační pokyny Pozvánka Článek o konferenci publikovaný v Pardubickém …

Archiv akcí SPV

VÝŽIVA, POTRAVINY A ZDRAVÍ 2009 – BRNO – organizační pokyny

I. studentská konference Výživa, potraviny a zdraví 2009 29. června 2009, Brno Organizační pokyny: 1)     Konference je určena k prezentaci témat bakalářských a diplomových  prací studentů fakult lékařských, zdravotně-sociálních, přírodovědeckých, potravinářských a zemědělských se zaměřením na problematiku výživy, potravin a zdraví. 2)     Délka jednoho sdělení je 15 min. 3)     Přihlášky s uvedením autorů, názvu přednášky, …

Archiv akcí SPV

VÝŽIVA, POTRAVINY A ZDRAVÍ 2009 – PRAHA – organizační pokyny

I. studentská konference Výživa, potraviny a zdraví 2009 3. června 2009, Praha Organizační pokyny: 1)     Konference je určena k prezentaci témat bakalářských, diplomových a doktorských prací studentů fakult lékařských, zdravotně-sociálních, přírodovědeckých, potravinářských a zemědělských, se zaměřením na problematiku výživy, potravin a zdraví. 2)     Délka jednoho sdělení je 15 min. 3)     Přihlášky s uvedením autorů, názvu …