Archiv akcí SPV

Konference Školní stravování 2018 – Archiv prezentací

Zahájení konference MUDr. P. Tláskal, CSc. (předseda Společnosti pro výživu) Výsledky z kontrolní činnosti ČŠI ve školních jídelnách Ing. R. Skutková (ČŠI) GDPR ve školství a školních jídelnách Ing. P. Fencl (VIS Plzeň) HACCP ve školních jídelnách z pohledu hygienika Mgr. S. Navrátilová (Krajská hygienická stanice – Středočeský kraj) Luštěniny a jejich význam v lidské …

Archiv akcí SPV

Výživa, potraviny a zdraví 2018 – X. studentská konference – Brno

Pořadatel: Společnost pro výživu, z.s. a její servisní organizace výživaservis s.r.o. Lékařská fakulta MU, Brno Agronomická fakulta MENDELU v Brně Chemická fakulta VUT v Brně Termín akce: 22. června 2018 Místo konání: Ústav ochrany a podpory zdraví, LF MU, Brno Kamenice 753/5, 625 00 Brno Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.: Studentská konference Výživa, potraviny a zdraví …

Pozvánka konference Bílkoviny
Archiv akcí SPV

Tematická konference Potraviny, zdraví a výživa 2018 – Bílkoviny

XXXIX. ročník konference Podtitul: Bílkoviny Termín akce: 25. dubna 2018 (registrace 9:00-9:30) Místo konání: Praha konferenční sál SVS ČR, Slezská 100/7, Praha 2 Pořadatelé: Společnost pro výživu ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze pod záštitou Úřadu pro potraviny MZe ČR a České technologické platformy pro potraviny Moderátoři: MUDr. Petr Tláskal, CSc.; Ing. Jan …

Konference Školní stravování 2018
Archiv akcí SPV

Konference Školní stravování 2018

Pořadatel: Společnost pro výživu, z.s. organizačně zajišťuje výživaservis s.r.o. Termín akce: 22. května a 23. května 2018 Místo konání: Pardubice Hotel Labe, přednáškový sál Ubytování: Hotel LABE Masarykovo nám. 2633, Pardubice Organizační pokyny Vložné na dvoudenní konferenci je 2.165,90 vč. DPH. Pro členy Společnosti pro výživu platí zvýhodněné vložné 1.923,90 Kč vč. DPH. Vložné zahrnuje …

Archiv akcí SPV

Konference Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2017 – Archiv prezentací

MUDr. Petr Tláskal, CSc. a kolektiv spolupracovníků (FN Praha Motol, SPV) Vliv výživy na rozvoj obezity v různých obdobích vývoje dítěte. Možnosti prevence v teorii i praxi. – abstrakt Videozáznam přednášky MUDr. Jan Boženský (Nemocnice Vítkovice) Krok za krokem aneb jak si poradit s obézním dítětem – abstrakt Videozáznam přednášky PhDr. Veronika Novotná (Dětská léčebna …

Archiv akcí SPV

Výživa, potraviny a zdraví 2017 – IX. studentská konference – Praha

Pořadatel: Společnost pro výživu, z.s. a její servisní organizace výživaservis s.r.o. 3. lékařská fakulta UK, Praha Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT, Praha Termín akce: 5. prosince 2017 Místo konání: 3. LF UK – Konferenční sál Radany Königové Ruská 87, 100 00 Praha 10 Fotogalerie Organizační pokyny: Konference je určena k prezentaci témat bakalářských a …

Archiv akcí SPV

Konference Dietní výživa 2017 – Archiv prezentací

Bc. Markéta Zemanová, DiS. ( Fakultní nemocnice Královské Vinohrady) Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. (VŠCHT) Kvalita potravin na českém trhu, jak vybírat potraviny Ing. Kristýna Miřátská, PhD. (Barentz, s.r.o.) Složení šunky a vliv rozdílných legislativních typů na nutriční hodnoty Bc. Ivana Benešová, DiS. (Stravovací provoz FN Olomouc) …