Archiv jednotlivých čísel

Výživa a potraviny – 1/2004

OBSAH Dostálová, J., Pokorný, J.: Problémy se zjišťováním obsahu živin v potravinách Šustová, K.: Méně známé sýry a jejich použití Novák, V, Buňka, R: Přednosti a nedostatky současného vojenského stravování Dostálová, J.: Kozí mléko Barkoci, Š.: Aj v tomto období čerstvá žerucha Prugar, J.: Současný stav produkce luskovin na zrno a jejich zpracování u nás …

Vybrané články

Vitaminizace potravin

2004/2 Ing. Jarmila Blattná CSc., Nadace NutriVIT K zajištění dostatečného přívodu všech potřebných nutrič­ních faktorů stačí v mnoha případech pestrá strava. U rafi­novaných potravin, tj. potravin technologicky upravených tak, aby se zvýšila jejich přitažlivost pro spotřebitele, může docházet k nutričnímu ochuzení potraviny o část biologicky aktivních látek, především vitaminů, minerálních látek, sto­pových prvků, vlákniny a …

Vybrané články

Jedlé květy pro zpestření jídelníčku

2004/2 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc., Lednice na Moravě Historie a současnost jedlých květů Nové potravinářské technologie s rychlou chladíren­skou distribucí případně šetrnou konzervací umožňují také návrat k choulostivým surovinovým zdrojům, ať už našim nebo orientálním. Jedním z nich jsou jedlé květy, od nepaměti součást lidské stravy a podrobně popisované v antické literatuře. Některé byly …

Vybrané články

Odpovědi na dotazy z konference o školním stravování – Pardubice 2003 (3. část)

2004/1 Ing. Ludmila Veříšová, CSc., Zita Dlouhá, Praha DOTAZ: Jak je to s přiznáváním a odebíráním osobních příplatků zaměstnanců školních jídelen? ODPOVĚĎ: Podle nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o pla­tových poměrech zaměstnanců v rozpočtových a dal­ších organizací v platném znění, a to §7 odst. l: zaměst­nanci, který dosahuje velmi dobrých pracovních vý­sledků nebo kvalitně plní …