Výživa obecně

Anemie způsobená výživou

Nejúčinnější je obohacování základních potravin řadou esenciálních nutrietů ve vyváženém množství. Nedostatek železa Anemii způsobenou nedostatkem železa lze odstranit pouze současným odstraněním veškerých výživových nedostatků. Toto onemocnění postihuje především ženy a děti, jejichž hlavním – základním pokrmem jsou obiloviny. Je to způsobeno nepřítomností hemového železa v obilovinách a rovněž přítomnými doprovodnými látkami jako jsou fytáty, …

Výživa obecně

Ochrana zdraví konzumenta

Generální ředitelství organizace „Ochrana zdraví konzumenta“ vydalo v červnu 2006 obsáhlý materiál (celkem 25 stránek) o vitaminech a minerálních látkách v doplňcích stravy a v obohacených potravinách a dále o jejich maximálních a minimálních hladinách. Diskuse o maximálních a minimálních množstvích pro vitaminy a minerální látky v potravinách Sepsaný materiál má sloužit jako podklad pro diskusi …

Vybrané články

XXXIII. seminář o jakosti potravin

2006/4 Prof. Ing. Ivo Ingr, DrSc. Ústav technologie potravin AF MZLU v Brně   Za spolupořadatelství Společnosti pro výživu se konal 8. března 2006 na MZLU v Brně již třiatřicátý ročník semináře o jakosti potravin a potravinových surovin. Byl součástí odborného programu 25. ročníku mezinárodního potravinářského veletrhu SALIMA. Semináře se zúčastnilo na 200 odborníků a …

Vybrané články

Výživová doporučení a praxe školního stravování

2006/4 Doc. Ing. Jana Dostálová, CSc., Ing. Ludmila Věříšová, CSc.   Výživa je nejvýznamnějším z faktorů zevního prostředí, které ovlivňují zdraví člověka v každém věku. Podíl výživy na vzniku řady tzv. civilizačních onemocnění je podle literárních údajů 20 – 40 %, někteří autoři uvádějí i vyšší čísla. Organizace zabývající se propagací správné výživy vydávají proto …

Výživa obecně

Nové předpisy pro obohacování potravin v Africe

Globální aliance pro zlepšení výživy (GAIN) se ustanovila v roce 2002 jako aliance dárců grantů. V první fázi to bylo 23 grantů, které přinášely 38 milionů $, které měly podpořit národní program obohacování potravin. Ten byl v roce 2002 ustanoven ve 14 zemích s cílem dodávat obohacené potraviny 450 milionům lidí po dobu 3 let. …

Výživa obecně

Obohacování pšeničné mouky železem a kyselinou listovou

Ačkoliv je obohacování mouky zavedeno v 60 zemích světa, má jen omezený vliv na deficit železa a na anemii. Může to být způsobeno tím, že se neužívá nejvhodnější sloučenina a také množství železa a současně je nízká úroveň kontroly a též vládní nařízení jsou nedokonalá. Výsledky obohacování pšeničné mouky kyselinou listovou jsou přesvědčivě demonstrovány v …

Výživa obecně

Organizace „Iniciativa obohacování mouky“ (FFI) podává strategii obohacování

Skupina vedoucích pracovníků v organizaci Iniciativa obohacování mouky (FFI), složená z reprezentativních seniorů z více jak 50 organizací ze sektoru veřejného a soukromého, se sešla v Londýně 16. 6. 2005, aby přijala účinnou strategii a akční plán a zvolila výkonný manažerský tým pro následující 3 roky. Jejím cílem je vypracovat obohacování mouky esenciálními mikroživinami a …

Výživa obecně

Obohacovat cereální výrobky vápníkem a vitaminem D?

Průměrný příjem vápníku a vitaminu D ze stravy je u americké populace pod doporučeným příjmem, který vypracovaly a vydaly americké nadřízené lékařské organizace. U současné americké populace dochází proto ke zvýšenému riziku osteoporosy a rakoviny tlustého střeva. Z toho důvodu byla vydána směrnice pro obohacení cereálních výrobků a k tomu určeno úměrné množství vápníku a …

Výživa obecně

Využitelnost kyseliny listové z obohaceného mléka pasterovaného nebo ošetřeného UHT

Cílem studie bylo zjistit, zda člověk využije kyselinu listovou z obohaceného mléka a zlepší tak svůj stav kyseliny listové a dále zda přítomnost bílkoviny s navázaným folátem (FBP) v pasterovaném mléce ovlivní využitelnost kyseliny listové z obohaceného mléka. Dosud zůstává vliv FBP na využitelnost kyseliny listové nejasný. Do studie bylo zařazeno 69 osob ve věku …

Vybrané články

Ohlédnutí za akcí „Školní mléko“

2006/3 Ing. Eva Šulcová SPV, Praha   Také bychom mohli nazvat náš příspěvek „Jak šel čas a kolik (často zbytečné) práce nás to stálo“. Pan dr. Srb, ředitel obecně prospěšné společnosti Laktea, přispěl do našeho časopisu sdělením o současném stavu akce Skolní mléko, která je z velké části zajišťována uvedenou společností. Dozvíte se, co všechno …