Výživa obecně

Vývoj metody HPLC pro stanovení vitaminu A a vitaminu E v lidské plasmě

Chromatografická metoda užívá on – line extrakci a UV -fluorescenční detekci. Užívá se přímý vstřik alikvotního podílu lidské plasmy na sloupec GFFII (glycin – L – fenylalanin – Lfenylalanin) o parametrech : 1 cm x 4.6 mm i.d.; 5 ?m, který se vymývá směsí vody a acetonitrilu. Zbývající komponenty se převedou zpětným chodem na sloupec …

Výživa obecně

Účinnost antioxidačních složek listů a plodů aceroly

Acerola ( Maqlpighia glabra L. ) je malý strom nebo keř, pěstovaný v subtropických nebo tropických oblastech. Z plodů se vyrábí džusy, koncentráty dužniny a koncentráty vitaminu C. Plody rostliny obsahují vysokou koncentraci vitaminu C. Vodný koncentrát z listů a plodů obsahuje 121,8 ± 6,7 mg / g kyseliny askorbové a 4,10 ± 0,04 mg …

Vybrané články

I čokoláda má „svůj den“!

2006/5 Dr. Olga Štěpničková SOU Praha   Také bychom mohli nazvat náš příspěvek „Jak šel čas a kolik (často zbytečné) práce nás to stálo“. Skutečně – „pokrm bohů“, nápoj panovníků, pochoutka zvyšující bystrost, dodávající fyzickou i psychickou energii, které sní, podle statistik, z Evropanů nejvíce Irů, následovaných Brity a Rakušany, má, 12. října, svůj Mezinárodní …

Výživa obecně

Intolerance na potraviny a nové diagnostické symptomy

Jednou z nejúčinnějších biologických substancí v potravinách je histamin. Tato substance způsobuje alergická onemocnění jako je senná rýma a astma. Také ovlivňuje kardiovaskulární systém, a to někdy až do šoku a k značným bolením hlavy, migrénám se zvracením a průjmy. Histamin se tvoří v organismu a uchovává se v něm. Ovšem do organismu se také …

Výživa obecně

Kyselina askorbová zlepšuje biologickou využitelnost elementárního železa

Hoppe se spolupracovníky měřil biologickou využitelnost 7 elementárních železných prášků a síranu železnatého u 3 skupin 16 mužských dárců krve. Dobrovolníci dostávali pečivo obohacené železem ( v jednom případě obohacené elektrolytickým železem a kyselinou askorbovou v molárním poměru 6 : 1) v týdenních intervalech. Po každé konzumaci pečiva byla odebírána krev po dobu 6 hodin …

Výživa dětí, Výživa obecně

Vitamin A ovlivňuje zápal plic

Byla provedena studie na 287 dětech ve věku 2 – 59 měsíců pro zjištění vlivu vitaminu A na trvání dýchacích potíží při zápalu plic. Děti byly v nemocnici Baca Ortiz Children´s Hospitál v Suito (Ecuador). Děti denně dostávaly vitamin A nebo placebo. Suplementace neměla vliv na dobu trvání nemoci. U dětí, jejichž stav vitaminu A …

Výživa obecně

Anemie způsobená výživou

Nejúčinnější je obohacování základních potravin řadou esenciálních nutrietů ve vyváženém množství. Nedostatek železa Anemii způsobenou nedostatkem železa lze odstranit pouze současným odstraněním veškerých výživových nedostatků. Toto onemocnění postihuje především ženy a děti, jejichž hlavním – základním pokrmem jsou obiloviny. Je to způsobeno nepřítomností hemového železa v obilovinách a rovněž přítomnými doprovodnými látkami jako jsou fytáty, …

Výživa obecně

Ochrana zdraví konzumenta

Generální ředitelství organizace „Ochrana zdraví konzumenta“ vydalo v červnu 2006 obsáhlý materiál (celkem 25 stránek) o vitaminech a minerálních látkách v doplňcích stravy a v obohacených potravinách a dále o jejich maximálních a minimálních hladinách. Diskuse o maximálních a minimálních množstvích pro vitaminy a minerální látky v potravinách Sepsaný materiál má sloužit jako podklad pro diskusi …

Vybrané články

XXXIII. seminář o jakosti potravin

2006/4 Prof. Ing. Ivo Ingr, DrSc. Ústav technologie potravin AF MZLU v Brně   Za spolupořadatelství Společnosti pro výživu se konal 8. března 2006 na MZLU v Brně již třiatřicátý ročník semináře o jakosti potravin a potravinových surovin. Byl součástí odborného programu 25. ročníku mezinárodního potravinářského veletrhu SALIMA. Semináře se zúčastnilo na 200 odborníků a …

Vybrané články

Výživová doporučení a praxe školního stravování

2006/4 Doc. Ing. Jana Dostálová, CSc., Ing. Ludmila Věříšová, CSc.   Výživa je nejvýznamnějším z faktorů zevního prostředí, které ovlivňují zdraví člověka v každém věku. Podíl výživy na vzniku řady tzv. civilizačních onemocnění je podle literárních údajů 20 – 40 %, někteří autoři uvádějí i vyšší čísla. Organizace zabývající se propagací správné výživy vydávají proto …