Výživa obecně

Sledování mastných kyselin, tokoferolů a antioxidační aktivity ve vlašském ořechu (Juglans ailanthifolia Var. cordiformis) a v perském vlašském ořechu

Obsah mastných kyselin a tokoferolů byl porovnáván celkem v 5 varietách obou druhů ořechů. Z mastných kyselin byly sledovány : kyselina linolová ( 18 : 2n – 6 ), kyselina ? – linoleová ( 18 : 3n – 3 ), kyselina olejová ( 18 : 1n – 9 ), kyselina palmitová ( 16 : 0 …

Archiv akcí SPV

XXXIV. seminář o jakosti potravin a potravinových surovin 2008

5. března 2008 Seminář je součástí doprovodného odborného programu mezinárodního potravinářského veletrhu SALIMA Pořadatel: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, fakulta agronomická, Ústav technologie potravin Termín: 5. března 2008  (středa) Místo konání: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Zemědělská 1 aula II. p. Brno Ke stažení: program (PDF, 99 kB)

Výživa obecně

Koncentrace vitaminu C v plasmě a riziko mrtvice

Relace mezi vitaminem C v plazmě a rizikem mrtvice je nejasná. Proto autoři sledovali skupinu mužů a skupinu žen, celkem 20 649 osob ve věku 40 – 79 let, které dosud neměli žádnou mrtvici. V létech 1993 – 1997 navštěvovali kliniku a byli sledováni až do roku 2005, zda se u nich neobjevují náznaky mrtvice. …

Výživa obecně

Konzumace čokolády a hustota kostí u starších žen

Výživa je důležitá pro vývoj a udržování struktury kostí a pro prevenci osteoporosy a zlomenin. Sledovány byly ženy ve věku 70 – 85 let v počtu 1460. Sledovala se konzumace vápníku a riziku zlomenin. Četnost konzumace čokolády byla rozdělena do 3 kategorií: 1 x za týden, 1 – 6 x za týden, 1 x denně. …

Výživa obecně

Karotenoidy a kardiovaskulární onemocnění

Kardiovaskulární onemocnění je hlavní příčinou úmrtí v západních zemích. Významnou úlohu v prevenci chronických onemocnění, jako je kardiovaskulární onemocnění, rakovina a degenerativní mozkové onemocnění, hraje výživa. Je dobře známo, že velký přísun ovoce a zeleniny může preventivně působit na onemocnění srdce a na úmrtnost. V ovoci a zelenině se vyskytuje řada složek, které mohou preventivně …

Archiv akcí SPV

Akce v roce 2007

13. února (úterý) Vitaminy a další významné nutriční faktory  Praha hotel Panorama 6. března (úterý) Jodový deficit a jeho prevence v ČR VIII. konference s mezinárodní účastí České Budějovice Jihočeská univerzita 15.–17. května (úterý–čtvrtek) Školní stravování I. termín Pardubice Dům hudby 22.–24. května (úterý–čtvrtek) Školní stravování II. termín Pardubice Dům hudby 20.–24. srpna (pondělí–pátek) Kurzy …

Výživa obecně

Sledování využitelnosti železa

Skupina autorů sledovala různé preparáty práškového železa a jejich využitelnost v organismu s cílem zlepšení stavu železa v organismu. U všech sledovaných preparátů stanovili strukturu a fyzikální vlastnosti a pro zjišťování využitelnosti užili 5 metod. Jednotlivé práškové preparáty byly skladovány za nepříznivých podmínek a bylo velmi obtížně zajistit, aby se rovnoměrně dispergovaly na nosiče, užívané …

Výživa obecně

Přehled o sledování nutriční anemie

V roce 2006 se konal seminář o nutriční anemii a o výsledcích z jeho jednání byla napsána publikace. Vyplývá z ní, že na světě jsou miliony lidí s nutriční anemií. V závěru jsou vytčeny základní body pro budoucí výzkum, vztažený na mikroživiny a na identifikaci komponent, potřebných pro program a další práci. WHO shromažďovala v …

Výživa obecně

Studie o vztahu příjmu vápníku a zlomeniny „krčku“ – kyčelního kloubu

Úloha o příjmu vápníku, který má zabránit riziku zlomeniny „krčku“, není dosud uspokojivě vyřešena. Byla zorganizována řada studií, celkem 23, na skupinách žen (celkem 176 757 žen) a mužů (celkem 76 184 mužů). Skupina 13 autorů se snažila zhodnotit výsledky z 23 uskutečněných studií na uvedených skupinách žen a skupinách mužů. Autoři zjistili, že výsledky …

Výživa obecně

Co víme o folátech?

Foláty patří do skupiny vitaminů B, jejich působení ve formě koenzymu je v metabolismu. Přirozený výskyt folátů je v tmavě zelené zelenině, pomerančích, chřestu, jahodách, burských oříšcích a luštěninách, a to ve formě polyglutamátu. Oxidovaná forma monoglutamátu – kyselina listová se užívá do suplementů – doplňků stravy a pro obohacení potravin, ale jen zřídka se …