Archiv akcí v zahraničí

3. Mezinárodní kongres o potravinách a výživě

3. International Congress on Food and Nutrition Eu Duality Low – Input Food Project Final Konference 22. – 25. 4. 2009 Antalya, Turecko Sekretariát Kongresu: Food Institute , PO Box 21, 414 70 Gebze/ Kocaeli, Turkey Tel:+90 262 677 32 42 Fax:+90 262 641 23 09 e-mail: Somer, Bekiroglu @ mam.gov.tr web: www. mam. gov. …

Archiv akcí SPV

Dětská obezita v teorii a praxi 2008

14.–15. listopadu 2008 Pořadatel: SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU výživaservis s.r.o. Česká obezitologická společnost ČLS JEP Termín akce: 14.–15. listopadu 2008 (pátek–sobota) Místo konání: Kongresové a kulturní centrum Lázeňská kolonáda, Poděbrady Ubytování: Hotel Zimní lázně Poděbrady Ke stažení: pozvánka (PDF, 169 kB) program (PDF, 72,5 kB) organizační pokyny (PDF, 128 kB)

Výživa obecně

Simultánní stanovení vitaminů B a kyseliny askorbové v multivitaminových preparátech

Dosud běžně užívané metody stanovení lze nahradit reversní fází metody HPLC. Navrhovanou metodou, užívající 3 způsoby detekce se současně stanoví 8 vitaminů za méně než 20 minut. Metoda byla vyzkoušena a aplikována na farmaceutické preparáty. K hydrolýze se užívá 0,1 N kyselina sírová. Tímto způsobem se stanoví jednotlivé vitaminy s výjimkou kyseliny listové a vitaminu …

Výživa obecně

Isoflavonoidy v čeledi Cannabaceae

Isoflavonoidy jsou biologicky aktivní sekundární metabolity, rozšířené jsou zejména v čeledi Fabaceae – je tam přibližně okolo 1000 známých struktur. Autoři sledovali výskyt v čeledi Cannabaceae – chmelu otáčivém (Humulus lupuls) a konopí setém (Cannabis sativa). Byla zjištěna přítomnost jak volných isoflavonů tak i glykosidů. Isoflavonoidy byly nalezeny už dříve v pivu, a tak uvedené …

Výživa obecně

Necukerné přírodní látky sladké chuti

Skupina autorů uvádí v obsáhlém článku, doloženém 76 citacemi literatury přehled přírodních látek sladké chuti z řady oborů. Jednotlivé znázorněné látky jsou doloženy strukturou. Jsou to látky z proteinů, derivátů aminokyselin, terpenů, flavonoidů. chalkonů, derivátů kumarinů a steroidů. Uvedený přehled může přispět při hledání dalších možností při hledání k využití takových látek v praxi, a …

Výživa obecně

Perspektivní funkční potravina a zdroj biologicky aktivních látek, plody Lonicera caerulea

Rod Lonicera (zimolez) zahrnuje okolo 180 druhů dřevin, které se přirozeně vyskytují na severní polokouli, v Mexiku, severní Africe, na Jávě a Filipinách. V poslední době se pouze jediný druh – L. caerulea pěstuje jako ovocný keř s modře zbarvenými a chutnýmí plody, které dozrávají obvykle na jaře a v létě. Plody mají 14,6 % …

Výživa obecně

Nádorové onemocnění tlustého střeva po obohacování kyselinou listovou

Skupina lékařů v Kanadě sleduje vliv obohacování kyselinou listovou na tumor tlustého střeva. Je známo, že buňky rakovinné rostou rychleji než buňky normální. Tato skutečnost se zdá mít vliv na působení kyseliny listové na průběh onemocnění. Zdá se, že kyselina listová působí ochranně jen ve stadiu než dojde k neoplastickým změnám. To by vysvětlovalo zjištění, …

Výživa obecně

Vliv obohacování kyselinou listovou na četnost defektů nervové trubice

V Kanadě byla provedena rozsáhlá studie o dětech poškozených poruchou nervové trubice v létech 1993 – 2002. Zdraví novorozených dětí se začalo sledovat už v období před povinným obohacováním cereálních výrobků kyselinou listovou a pak se pokračovalo dále. Povinné obohacování kyselinou listovou bylo zahájeno v lednu 1998 v Kanadě a v USA. Po zahájení obohacování …

Výživa obecně

Volání po vyšším příjmu vitaminu D

V Anglii po zveřejnění zprávy o velkém deficitu vitaminu D byla zřízena mezinárodní skupina odborníků, aby se zabývala úpravou denních doporučených dávek vitaminu D. Důvodem pro tuto činnost byl četný výskyt zlomenin, který bylo zapotřebí snížit. Lze to docílit jen denním příjmem 700 – 800 m.j. (17,5 – 20,0 ?g) vitaminu D . Podle nových …